לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

בתי ספר גנוסטיים - טיולים לרחבי העולם

היסטוריה גנוסטית

 

לפי ספרו של doresse פרופסור צרפתי שהיה ממגלי וחוקרי המגילות הראשונים והיחיד שמעיד מיד ראשונה

החוקר הראשון Mosheim  המחקר התחיל בסוף המאה ה18 עם הבאתם של כתבים גנוסטיים על יד הסקוטי ברוס, ממצרים, עם הזמן נוספו עוד שני קודקסים, אחד של ברלין, וכן היה לנו את הכתבים נגד הגנוסטים של אריאנוס ואחרים, כולל פלוטינוס, שרק חלק מזה נמצא
Irenaeus of lyons – gnosis unmasked and overthrown

גם אוריגן התייחס לגנוסטים ואאוסוביוס, הם התייחסו גם למניכאים
ישנו אוסף שנקרא
medicine chest against heresies  שנאסף על ידי st epiphanies

 

פרופסור peuch  טוען שהגנוסטיות התחילה בסוריה כשיטות שונות הקשורות לophites (נחש) וכולם תחת הכותרת "חניכים של האם" בשל התפקיד החשוב לאלוהות הנשית
הנחשיים (אופיטים) העריצו את הנחש כמייצג חוכמה יוצרת, וזה נחש הנחושת שהרים משה.


בזמן אדריאנוס התורה עברה למצרים, ושם היא פורחת עם השמות הגדולים של
basilides, carpocrates , valentinus משם היא מגיעה לרומא, באותו הזמן שהרומאים מגרשים את האסטרולוגים הכשדים ומעריצי sabazios  התרקי (הם זיהו אותו עם יהוה שבועות). וולנטינוס מתבסס ברומא. הוא מנסה להתקבל לכנסייה הרשמית, אך מסורב ופורש לקפריסין, לבית הספר שלו יש שני ענפים, אחד לטיני ברומא ואחד יווני בקפריסין.

אישה בשם marcellina  מביאה לרומא את התורה של carpocrates

 

שני הדמויות המיתולוגיות הם ניקולס וסימון, ניקולס היה אחד הבישופים הראשונים מאנטיוכיה, דמות אגדית

סימון לימד את menander  שהיה גם הוא מכפר בשומרון ועבר לאנטיוכיה, הוא היה המורה של basilides שלימד באלכסנדריה . כתביו אבדו, אך היו לו נבואות, הוא כתב הרבה פרשנויות לתנ"ך ובשורה סודית של ישו בהם יש תורה סודית שהועברה לו על ידי מתי שקיבל אותה בשיחות פרטיות.  

הוא כתב לתלמידיו תפילות קריאות וחרוזים, הבן שלו איזודור isidore  השלים את החיבורים בכתיבת ספרי מוסר , וספרים על הנפש הנוספת .

לפי בסילידיס ישו האמיתי לא נצלב, אלא הוחלף על ידי שמעון מקירינה שלבש את דמותו. אותה אמונה יש למניכאים. שאף מאמינים שמי שנצלב זה אויב האדם, השטן.

וולנטינוס לימד ברומא 136-165 ותורתו היא המפותחת והמורכבת ביותר. הוא לוקח מפיתגורס, אפלטון , הוא כתב כנראה בעצמו את ה"בשורה של האמת". מסביר את העולמות העליונים.

 

שלושה המינים האנושים, ארצי, נפשי ורוחני אם קין, הבל ושת. שלו יש את הזרע הרוחני, וצאצאים

 

בגנוסטיקה יש דברים שהגיעו מאיראן כמו תפישת הזמן (עמ 114) וגם התייחסות לזורואסטר כמאג וחכם

יש דברים שהגיעו ממצרים כמו חזיון של ספינת השמש וספינת הירח כששבע הרקיעים נפתחים בפיסטיס סופיה (עמ 106) ישנו ידע של מצרים וידע של העברים, וגם התייחסות למשה.

יש עקבות של הגנוסטיות באמונה של היהודים האתיופים פלאשים (עמ 98)

דת גנוסטית עצמאית היא המנכיאזם שהתפתח בפרס והעריץ את דמותו של תומא. ישנה פנינה נשמרת על ידי דרקון בארץ מצרים. (עמ 94)

 

לפי ספרו של קורט רודולף

קודם היה את בסילידיס basilides ולאחר מכן בן זמנו valentinus

אלו השלושה שאירנוס מתייחס אליהם במיוחד:

הקיינים cainites – האמינו בבשורה של יהודה.
הנביאים שלהם הם כל הרעים: קין, קורח, סדום, היה להם גם ספר נגד ההיסטריה , כלומר "נגד הרחם". יוצר הרע של היקום התחתון, וכן הספר העלייה של פאולוס.

האופיתים (משמעות השם ביוונית היא נחש, וזה מתייחס לנחש של משה שהרים על צלב לפי גרסתם וכל מי שראה אותו נרפא) או סטיאנים (מלשון סת) sethians or ophite
הספר שלהם: הדיאגרמה,

הגנוסטים שנקראים גם ברבלוגנוסטיקס barbelognostics
החלק הנשי שהוא המילה נקרא ברבלו. הספר הסודי של יוחנן.

היה אדם בשם אפיפניוס epiphanies שמתייחס לגנוסטים, הוא טוען שהכיר אותם באופן אישי, אולי היה חלק מהם, בכל מקרה השתתף בפגישות

 

פילו האלכסנדרוני טוען שאלוהים בצורה לא אנושית הזדווג עם ידע, ומהזרע שלו נוצר הבן הנתפש היחיד שלו שהוא הקוסמוס


סנט פאול כתב: האותיות הורגות, הרוח מחייה.

הוא כותב איך שהוא חווה "להילכד ברקיע השלישי – בין אם בגוף או מחוץ לגוף אני לא יודע. ואז ללמוד "דברים שאי אפשר להגיד אותם, שאי אפשר לבטא אותם"." מכתב אל הקורינתים 2. 12 פסוקים 2-4.

הוא מדבר על "מסתורין חבויים" ועל "חוכמה סודית" שהוא יכול להעביר רק לנוצרים בוגרים.

סנט פאול באיגרתו לרומים כותב על אלוהים. פרק 1. פסוק 17. התכונות הלא נראות שלו, כלומר הכוח הנצחי והאלוהות הנצחית שלו, נהיו גלויים, מאז שהעולם נברא, לעין של המחשבה, בדברים שאותם הוא יצר.

 

מורים גדולים:

 

סימון מגנוס.

סימוניות. מוזכר במעשי השליחים, רצה לקנות מהשליח פיליפ את רוח הקודש בכסף ומאז נולד המושג סימוניות לקנות קודש בכסף.
הנוצרי הגנוסטי המפורסם ביותר היה שמעון מגוס. אפשר לקרוא עליו במעשי השליחים, כשהשליח פיליפ מגיע לשומרון הוא מוצא את האנשים הולכים בעקבות תורתו של שמעון שטוען להיות המשיח ואתו אשה בשם הלנה שהייתה זונה בצור, שמעון מנסה לשחד את פיליפ ומכאן נהיה הביטוי סימוני, כביטוי של ניסיון לקנות כוח רוחני. כותבים נוצריים מאוחרים יותר אומרים שסימון היה אב כל חטא ושהייתה הרבה ספרות סימונית.
לפי הנצרות הסימונית האלוהות הנשית, אנואיה, כשיצרה את העולם נלכדה בו בחומר, והתגלגלה בנשים שונות עד שלבסוף נהייתה זונה בצור. ואז אלוהים עצמו – סימון, הופיע בחומר בכדי לחלץ אותה. האלוהים שהופיע בחומר הוא גם ישו ולאחר חילוץ הזונה הוא גם בא לחלץ את כל המין האנושי. יש דרמה של הנפילה העלייה של הרוח בחומר וההיחלצות של המשיח אלוהים שיורד לעולם בכדי לחלץ אותה. סימון הוא האל אב, ישו האל בן, אלוהם של היהודים הוא הנחש בגן עדן. לפי האגדה סימון בא לרומא להתווכח עם פטר נוצח על ידו בוויכוח ואף הפך נוצרי, כך לפי הנוצרים. 

 
וולנטינוס.

נולד במצרים, לימד ברומא 135-160 חזר לאלכסנדריה ולימד שם עד שמת ב180. כתב כנראה את הבשורה של האמת שנמצאה בכתבי נאג חמדי. ההישג הגדול שלו הוא סינטזה של התורות הגנוסטיות לכדי תיאולוגיה, קוסמולוגיה ותורה קוהרנטית לגבי טבע האדם, בריאת העולם, וכו.. וולנטינוס טען שהוא למד מתאודס שלמד ישירות מפאול את התורה הגנוסטית הנסתרת.

 

מרקיון.

בישוף של פונטוס בים השחור. למרקיונים הייתה בשורה משל עצמם שהם טענו שנכתבה על ידי פאול בעצמו, לא מצאו אותה. מרקיון גילה עניין מוגבל בקוסמולוגיה ובמיתוס, הוא היה מבקר נמרץ של היהדות ושורשיה היהודיים של הנצרות, אלוהי הברית הישנה הוא השטן, אל קנא ואכזר שתובע קורבנות דמים, הוא האשם במצב הרע של העולם. מרקיון כפר בברית הישנה, והאמין רק בברית החדשה ובישו שהם אנטיתזה ליהדות. ספרי הברית החדשה סולפו ברוח יהודית והנציג האוטנטי ביותר של הנצרות הוא פאולוס. ספריו של מרקיון כללו רק את הבשורה על פי לוקס מטוהרת מהשפעות יהודיות ואיגרותיו של פאולוס.

 

מונטנוס.

ייסד את התנועה המונטניסטית במאה השנייה. לווה בשני נשים שנכנסו למצב נבואה ורוח הקודש דיברה מפיהם, הם היו כתבי הבשורה של התנועה החדשה. ישו ממשיך להתגלות דרכם, הנבואה לא הסתיימה. בתגובה למונטנוס ומרקריון סגרה הכנסייה את רשימת הספרים המותרים בשנת 180 לספריה. מותניזם, כפירה של המאה השניה שבה מוטנוס ושתי נשים טענו שהם ההתגלמות של הפרקליט המופיע ביוחנן ורוח הקודש, זה קרה בפריגיה, מקום הפולחן של האלה סיביל. שתי הנשים היו פרסיליה ומקסימיליה. פרסיליה טענה שישו הופיע לפניה בדמות אישה ואמרה: הורחקתי כמו זאב מבין הכבשים, אני לא זאב, אני המילה הרוח והכוח.

 

בסילידס.

מאמץ את התפישות המזרחיות של גלגול וקרמה, מלמד שהנפש יכולה להתגלגל הרבה פעמים עד שתזכה לידע שיביא גאולה.

 

קרפוקרטס.

חי באלכסנדריה בזמנו של בסילידס היה קשור לתנועה של הקיינים, אנשי קין, שאימצו את הבשורה של יהודה איש קריות ואת דמותו של יהודה איש קריות כדמות אדם שהגיע לידע – גנוסיס. אדם חייב לעבור בימי חייו דרך כל החטאים, למצות אותם, לתת לקיסר את אשר לקיסר, בכדי להשתחרר מכם ולהתקדם הלאה, לעולם שמעבר.

 

בתי ספר קדומים


בית ספר נוצרי גנוסטי קדום היה בית הספר של האשליה – דוקטאה.

סימון מגוס אומר: "הוא הגיע ליהודה כאדם למרות שלא היה אדם, וחשבו שהוא סבל, למרות שלא סבל" זאת אומרת שהכלא, הגוף הפיזי של ישו היה אשליה. ישו החי הוא ישו האמיתי, ישו הסובל והמת הוא ישו אשלייתי.

במעשי יוחנן – טקסט גנוסטי, מסופר איך בזמן הצליבה יוחנן בורח להר הזיתים שם מופיע לפניו ישו במערה מלאה באור ואומר: "ההמונים בירושלים רואים אותי נצלב ונפצע, בעוד שאני מדבר אליך עכשיו, האזן לדברי , אני גרמתי לך לעלות להר..." מכאן רואים את הוויכוח האמיתי שהיה לגנוסטים עם אידיאל ההקרבה והסבל הנוצרי.

חלק מהגנוסטים האמינו שבזמן ששמעון מקיריניה הוכרח לנשוא אתהצלב במקום ישוע, אזי ישו התחלף איתו בנפש. הוא נכנס לגופו של שמעון ושמעון נכנס לגופו של ישו, וכך הרומאים צלבו את שמעון , בעוד שהוא, ישו, עומד מהצד, צוחק.

 

נחשיים

לפי The secret books of the Egyptian gnostics – jean doresse

פרופסור peuch  טוען שהגנוסטיות התחילה בסוריה כשיטות שונות הקשורות לophites (נחש) וכולם תחת הכותרת "חניכים של האם" בשל התפקיד החשוב לאלוהות הנשית
הנחשיים (אופיטים) העריצו את הנחש כמייצג חוכמה יוצרת, וזה נחש הנחושת שהרים משה
בזמן אדריאנוס התורה עברה למצרים, ושם היא פורחת עם השמות הגדולים של
basilides, carpocrates , valentinus משם היא מגיעה לרומא

הנחשיים – הם טוענים להמשכיות מיעקב אחיו של ישו, ובנוסף לכך יש גרסה שהיו נחשיים עברים עוד לפני הנצרות. הם הכירו בבשורה לפי המצרים והבשורה על פי תומא. יעקב העביר את התלמוד למרים. הם שאבו מהמסורת ההלנית והמזרחית פאגאנית. האודיסאה לפי פרשנות מיסטית של hermes of cyllene.  היא חלק מהמילה. הם לקחו מהמסתורין של האם הגדולה מאלואסיס, מהפריגים (אב היקום דומה לגרעין שקד), קודם כל צריך חניכה לתוך המסתורין הקטנים, אלו של התחדשות גופנית, ואז למסתורין הגדולים. (זה קשור לכבירים). אלו שערי השמים הנפתחים לשלמים. (ישו מלמד את המסתורין הקטנים במשך 13-14 שנה בהר הזיתים, ואז עולה לשמיים ויורד לבוש במחלצות אור ללמד את המסתורין הגדולים)

הנחשיים טיפחו את דמות הרועה הטוב, מקושט בשקדים, שסימלו את אב היקום. של הפריגים (עמ 92. )

לפי קורט רודולף איראנוס מתייחס לשלוש כתות גדולות ואחת מהן היא ה האופיתים (משמעות השם ביוונית היא נחש, וזה מתייחס לנחש של משה שהרים על צלב לפי גרסתם וכל מי שראה אותו נרפא) או סטיאנים (מלשון סת) sethians or ophite
הספר שלהם: הדיאגרמה,

Kurt Rudolph, gnosis - the nature and history of an ancient religion

 

השתיים - סתיים

מלכיצדק לפי בראשית נולד ללא אב ואם. היו לו תפקיד חשוב אצל השומרונים וכתות בית שני, הוא מזוהה עם שם, שהיה לו מוניטין כמו שת. באגרת אל העברים הוא מוזכר, , הגנוסטים הביאו אותו בתור תכונה של העולם העליון , כמו שת.

 

התפתחות הגנוסטיות במהלך הדורות

ממצרים התורה עברה לארמניה והמזרח, שם מצאה מקלט מרדיפות השלטון המרכזי והכנסייה הממסדית, לאחר מכן עברה לבלקן בימי הביניים ומשם לשאר אירופה. הגנוסטיות נעלמה מעל בימת ההיסטוריה עם רדיפות ימי הביניים של הקתרים והבוגומילים, ונשארה כיום רק בכיסים מבודדים של דתות היסטוריות קטנות כגון המנדאים, ובתנועות עידן חדש ומיסטיקה נוצרית עכשוויים

 

בתי ספר מאוחרים

המניכאים (דת עצמאית) - לחצו למאמר

המאמצים - לחצו למאמר

המסליאנים - לחצו למאמר

הפאוליקנים - לחצו למאמר

 

הבוגומילים - לחצו למספר מאמרים

הקתרים - לחצו למאמר

 

מאמרים על הגנוסטיות - לחצו לקריאה

ספרות גנוסטית

מיתולוגיה גנוסטית

היסטוריה גנוסטית וסקירה כללית

בתי ספר גנוסטיים

המאמצים

המניכאים

הפאוליקנים

המסיליאנים

הקתרים בצרפת

הבוגומילים 

 


 

 

 

 

 

 

 

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו