לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

הבשורה למצרים - טיולים לרחבי העולם

הספר הקדוש של הרוח הגדולה The gnostic discoveries, m. y. meyer

הספר הקדוש של הרוח הגדולה הלא נראית, או הספר אל המצרים, הקשור לטקס הטבילה השתאי.
שת הגדול כתב את הספר והשאיר אותו על הר גבוה לדורות הבאים, יש מסורות של השארת ספרים, סטלות, עם ידע על ראשי הרים. יוספוס פלוויוס מספר שספר ובו חוכמת אדם, חווה ושת, הושאר בשתי לוחות אבן בראש ההרים, זה מזכיר כמובן את שתי לוחות האבן שמשה מוריד מראש ההר, וכן את הטענה של דונוב שהידע הוחבא בסלעים בשבעה האגמים – ספריה אקשית. ייתכן ולוחות האבן אינם משהו נפרד מהסלע הטבעי?

את הספר הקדוש של הרוח הגדולה כתב כביכול אחד בשם אגנטיוס, שהיה מצוי בידע. זה מזכיר את טענת הכנסייה הסורית שאגנטיוס היה הילד שבו משתמש ישו במשל לתלמידים (להיות כמוהו) והופך להיות ראש הכנסייה הסורית הראשון. הספר מספר על ההיסטוריה של הזרע של שת, וטוען שלמעשה שת התגשם בישו.

 

הבשורה אל המצרים the gospel of the Egyptians
introduction by alexander bohlig and Frederik wise

נקרא גם הספר הקדוש של הרוח הבלתי נראית הגדולה. ספר אזוטרי שתאי של מיתולוגיה גנוסטית, מספר סיפור הישועה וההיסטוריה של העולם. מחולק לארבעה חלקים:
החלק הראשון הבריאה של הכוחות האלוהים, ברבלו, האיונים, עד לאדמס ובנו הגדול שת.
החלק השני דן במקור, שימור וישועת זרעו של שת, הגזע של שת, שת מגיע מהשמיים בגלל עוינות סקלס והארכונים ולובש דמותו של ישו ומשיג ישועה לילדיו.
החלק השלישי הוא המנון
החלק הרביעי הוא רשימות של מוצא שתאי והעברה של המגילה.


הבשורה של המצרים מציגה את חייו של שת, כפי שהברית החדשה עושה לישו, הקדם היסטוריה שלו, מקור זרעו, שימור זרעו, הגעתו לעולם, עבודת ישועתו במיוחד דרך טבילה, דרמה ותהילה.

 

הטקסט עצמו

מבולבל וכמעט ולא קריא.
מתחיל באב, אוטוגנס, בורא עצמו, האם היא ברבלו והבן. לאחר מכן האוגודוד (שמונה): מחשבה, מילה, אי רקב, חיי נצח, רצון, מיינד, ידע מוקדם, והאב האנדרוגינוס. ישנם שלוש אוגודוד לאב, האם והבן
ואז הגיע זכר משולש הכרייסט ביחד עם יואל הבתולה, השקט של השקט.

הטקסט מלא שמות עבריים של כוחות, מלאכים, שמות של כמו אנשים, מזכיר את ספרות המלאכים של קומראן ובית שני. בסוף מגיעים לאדוניוס, בליעל, סבאות וכל החברה.
סקלה אומר למלאכים אני אל קנאי, אין עוד מבלבדי.
סדום ועמורה נזכרים בהקשר חיובי של זרעו של שת.
מוזכרים כל מיני דמויות אגדתיות שהם זרעו של שת
הוא כתב ספר – שת והשאיר אותו על הר גבוה שבו השמש לא זורחת, בסוף הימים הספר יגלה את הגזע הלא נשחת, סופיה והברבלו והפלומה. כתב אותו אגנוטיוס.

 

לחצו לקריאת סיכומים על הזרמים והספרות השתאית

מורים

סימון מאגוס

קרפוקרטס

בסילידיס

זרמים

הזרם השתאי

הזרם האופיטי - נחשי

הקיינים

ספרים

ספרות שתאית

הסוד של יוחנן

שלושה הסטלות של שת

הבשורה למצרים

שלוש צורות של מחשבה

חוכמה אמונה

זוסטריאנוס ואלוגונס

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו