לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

הדיון על שמונה ותשע - טיולים לרחבי העולם

דיון על השמונה והתשע The gnostic discoveries, m. y. meyer

הדיון על השמונה והתשע מתאר מורה הרמטי ותלמיד הדנים בשלבי ההארה הרוחנית. תות או הרמס נמצאים מעל שבע הספירות הסובבות את כדור הארץ וגם בתוכנו. לעיתים הדימרוג שוכן בתחם השמיני, וסופיה מעליו בתשיעי (הספר הסודי של יוחנן), הדיאלוג כולל תפילות ומזמורים.

בסוף יש הוראות לשימור הטקסט ושבועה לאלו הקוראים. צריך לחרוט אותו על סטלה מטורקיז במקדש המצרי בדיוספולויס – לוקסור, הסטלות צריכות להיות מוגנות בדמויות של שומרים עם פרצופי חיות, חתולים וצפרדעים, צריך להיבחר זמן להקמתם המתאים לאסטרולוגיה, להשתמש בטקסט לידע וחוכמה, התקדמות בשלבים אל נצחיות. השמונה שמוביל לתשע.

לאחר התפילה הסוגדים מתחבקים והולכים לחלוק ארוחה צמחונית.

 

הדיון על השמונה ותשע the discourse on the eigth and ninth
introduction by Douglas m. Parrot. The nag hammadi library, James. E. Robinson

זהו ספר הקשור למסורת ההרמטית שמופיעה בכתבים. לפי התורה ההרמטית מעל היקום ישנם שבעה רקיעים הקשורים לשבעה הכוכבים הנראים בשמים, מעליהם יש רקיע שמיני ותשיעי (ובמרומז גם עשירי) ששם נמצא האלוהים, המיינד, האנרגיות הגבוהות.
החניך בספר זה נפגש עם המורה – מיסטיקיק, המזוהה עם הרמס טרימגיסטוס המדריך אותו איך לעלות לרקיעים השמיני והתשיעי, שם נמצאת החוויה המיסטית.

ישנם שני תנאים לעליה: האחד זה טוהר וניקיון, והשני זה ידע גנוסטי.

ברקיע התשיעי העולה נהפך להתגשמות המיינד האוניברסאלי. ברקיע השמיני הוא מכיר במיינד זה ושר לו שירי תהילה. ברקיע התשיעי הוא מגיע להתאחדות אתו ומקבל את שירי התהילה של עצמו.

 

הספר שומש כנראה כספר למידה והרהור, עבודה אישית וקבוצתית, בקבוצות שתרגלו את המסורת ההרמטית. כנראה שנכתב במאה השנייה לספירה במצרים. המסע המיסטי מתחיל בתפילה שכנראה נאמרה על ידי המורה והחניך, בקשה לחוויה מיסטית, חיזיון. המורה והתלמיד מתחבקים, המורה מעביר לתלמיד את החוויה ומדריך אותו. הטקסט מסתיים בתפילת הודיה והנחיות להמשך התהליך ושימור החוויה.

 

הטקסט עצמו

הכוח נולד בתוך המורה כמו בהריון, נובע ממעיין, נמצא בתוכו. יש לו הרבה ילדים רוחניים ועל התלמיד למצוא אותם ולהתחבר אליהם, אלו כוחות מופשטים. המורה מעביר את הלימוד מהמעיין הזורם בתוכו, מתקשר, בתחילה יש תפילה עם הלב והמחשבה לבורא הכל, האלוהים העליון והלא נראה, שאי אפשר להגדיר אותו. הוא מדבר דרך השתיקה.
מבקשים לראות את הצורות הראשוניות השלמות. בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך – זה נוסח התפילה אל האל.

המורה זוכה להארה ורואה את המיינד שממנו הכל נובע, שמניע הכל, רואה עצמו, חווה את מעיין החיים. המלאכים והנשמות ברקיע השמיני שרים מזמורים בשתיקה והמיינד מבין. החניך שר למיינד שזה המורה, שנהיה התשיעי, הוא הרמס טרי מגיסטוס, אדון הבריאה. את הדברים צריך לשמור בסוד.

 

מעתה והלאה צריך לשמור על החיזיון והידע בפנים, לשיר תהילה לאל עד יום המוות. הלב עולה על גדותיו, מתפלל למטרת חיפוש האנושי, סוף היקום והתחלת ההתחלות, האמת והאור. מקור ההיגיון והאהבה של חיי נצח, מזמור יומי, החניך נהיה כלי לרוח אלוהים, מודרך על ידי המיינד האוניברסלי.

החניך מקבל הנחייה לכתוב את החוויה בספר בכתב הירוגליפי ולשים במקדש על סטלה של טורקיז, מקדש diopolis, האבן על ריבוע של אבן לבנה, שומרים עליה שמונה דמוית, בעל פני צפרדע מימין וחתול משמאל.

 

מאמרים על הרמטיציזם והרמס טרימגיסטוס - לחצו לקישור

הרמטיציזם

אפלטון ופלוטינוס

קורפוס הרמטיקה

סיכומי ספרים מנאג חמאדי בעלי אוריינטציה הרמטית - לחצו לקישור

ספרות הרמטית בנאג חמאדי

על השמונה והתשע

אסקלפיוס

הודיה

הדיון השלם

רעם מחשבה מושלמת

הבשורה לפי יהודה

הבשורה לפי מרים

פראפראזה של שם

 

 

 

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו