לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

המציאות של השליטים - טיולים לרחבי העולם

המציאות של השליטים the hypostasis of the archons

פרשנות אזוטרית של בראשית 1-6.

התגלויות בין מלאך ושואל אנונימי, סינקרטיזם הלני ומרכיבים יהודיים. עבודה נוצרית וגנסטיות שתאית. הושפע גם מנאופלטוניות מהמאה ה3. הקהל השומע הוא קהילה גנוסטית המכירה את הבשורות ופאולוס. קשור ל"מקור של העולם" שנמצא לאחריו בקודקס 2, מתייחס גם לספר הספרים של נוראה, וייתכן שזה אותו הספר. לאחר הקדמה המצטטת את פאולוס, יש נרטיב מיתולוגי. השליט העיוור סמאל, הנקרא גם סקלה – טיפש, ילדבאות שמחרף כנגד העליון, האישה הרוחנית המעוררת את אדם ומערימה על השליטים, הנחש המדריך המייעץ לאדם וחווה לאכול מפרי הידע, נוראה בתה של חווה בתולה טהורה ויודעת. , המלאך הגדול אלאלת מגלה לנוראה את מקור וגורל הארכונים. השליטים הגדולים קיימים, מולם הגנוסטי מגדיר את קיומו. ובסופו של דבר גורלו יהיה זוהר ונצחי יותר. בעוד שהם ייעלמו.

 

הספר עצמו.

מתייחס לפאולוס אל הקולוסיאים 1,13 ואל האפסיים 6.12.
מתחיל בכך שהכוח בבורותו אמר אני אלוהים ואין בלעדי. ואז נשמע קול: אתה טועה סמאל.
הנראה נוצר מהלא נראה (עמ 163). האם היא פיסטיס סופיה, העליון מתובנן במים ומשתקף, הכוחות מתאהבים בו. הכוחות יוצרים אדם, אך הוא זוחל על הקרקע, יש לו נפש אבל לא רוח. זו מגיעה מלמעלה ונכנסת בו ורק אז הוא מזדקף. העליון עזר לו בקול, ואדם קרא שם לכל החיות. הכוחות שמו אותו בגן שיעבוד אותו. הם הרדימו אותו – בורות ויצרו מצדו אישה, אלא שהאישה עם הרוח העירה את אדם ונתנה לו חיים., היא האם של כל הדברים. העיקרון הנשי המלמד התגשם בנחש שלימד אותם.
חווה ילדה את שת ונוראה, הכוחות רצו להשמיד את המין האנושי, העליון הציל את נוח והשלמים. נוראה היא דמות מרכזית , בתולה לא מזוהמת, יש לה כוחות והיא רואה את האמת. היא באה מהעולם העליון. אלאלת יורד בצורת מלאך לעזור לה למול הכוחות וללמד אותה.

יש וילון בין העולמות העליונים לתחתונים, סופיה רצתה לברוא ויצרה מתחת לוילון יצור מפלצתי אלוהי העיוורים. שחשב שהוא יחיד בעולם. זוא הבת של סופיה אמרה לו אתה טועה. נשפה בפרצופו של ידבאות והוא נזרק לתהום. הבן שלו סבאות חזר בתשובה וקילל את אביו ואמו – חומר. הוא הילל את זוא וסופיה והם העלו אותו לרקיע השביע, והוא נקרא אל הכוחות. הוא השער לסופיה. , הוא עשה לעצמו מרכבה ארבע פרצופים של כרובים ומלאכים. סופיה וזוא לימדו אותו מה ברקיע השמיני.

האדם הוא ממקור עליון, אור לא כלה, בתוכם רוח האמת וזה מונע את השליטים. ומי שבדרך זו הוא נצחי בתוך מין אנושי מת. הזרע לא יתגלה כרגע, רק לאחר שלוש דורות. האדם האמיתי יגלה את רוח האמת (רמז למורה צדק?), ילמד, ימשח, הם ירמסו את המוות, ויעלו לאור האין סופי, השליטים יעלמו ויהרסו. והבן ישלוט על הכל, קדוש – קדוש – קדוש, אמן.

 

לפי doresse על ההיפוסטסיס של הארכונים.
במנכיאיזם ובכתבים יש מוטיב של פיתוי הארכונים על ידי הלן, כוח נשי שגונב מהם את כוחם. זה לטובה, מחליש את שליטתם.

ישנם ספרים עם פרשנות מיתולוגיה יוונית, כמו הסכמה של היימרמו נשמימי. מזכיר את הספר של שבע הרקיעים של האופיטיים. המוזכר על ידי כלסוס. שם מדובר על מה שהסיוד מדבר בתאוגניה, העולם היה תוהו וארוס גרם להולדת העצים הוא היה הכוח הראשון מבין האלים הנצחיים. ארוס גורם לשמיים להתאחד עם האדמה וזה מוליד את החיים. (עמ 176)

ההיפוסטסיס של הארכונים או הספר של נוריאה מזכיר את הכתבים היהודיים של המרכבה (עמ' 177). גרשום שלום כותב שהכסא של אלוהים זה כמו הפלרומה והכוחות למיסטיקן היווני או הנוצרי הגנוסטיקן.

 

 

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו