לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

הסוד של יוחנן - טיולים לרחבי העולם

הבשורה הסודית apocryphon של יוחנן

הספר מתייחס ליוחנן בן זבדי (ולא המטביל), זהו אחד הספרים החשובים ביותר בספריית נאג חמאדי, שלושה עותקים שלו נמצאו, ישו נגלה ליוחנן בן זבדי במדבר ומגלה לו את סודות בריאת העולם, מבנה העולמות הלא נראים, הנפילה והגאולה האפשרית של האנושות. המוטיבים בספר היו ידועים לאבות הכנסייה ובראשם ארינאוס.
מה המקור הרוע? איך אפשר להימלט מהעולם הרע לביתנו שבשמיים?
סופיה מולידה ללא אישור וללא בן זוג את ילדבאות, שלמרות שיש לו כוחות, הוא יוצר העולם הרע, עולם החומר. הוא בורא את האדם לאחר שרואה השתקפות של אלוהים האמיתי , הנסתר, במים. האדם מתעורר לחיים שלאחר שילדבאות מולך שולל ונושף לתוכו אור חיים. ואז מתחיל המאבק בין האור לכוחות החושך שמנסים להשתלט על החלק האלוהי שבאדם. ידלבאות בורא אישה ותשוקה מינית לפזר את חלקיקי האור, וישו שהוא חלק מהאולוהות המקורית, האב העליון, נשלח להציל את האנושות בכך שהוא מזכיר לאנשים את מוצאם השמימי. רק אלו שחיים בסיגוף ומגיעים לידע חוזרים למחוזות האור. האחרים מתגלגלים עוד ועדו.

 

ה"ספר הסודי של יוחנן" לפי doresse הוא החשוב באוסף
יוחנן בן זבדי מוטרד משאלתו של הפרושי לאחר הצליבה "לאן הלך האדון שלך כעת?" הוא הולך להר, ושואל עצמו: מדוע ישו נשלח לעולם על ידי האב? מי הוא האב? מהו האיון אליו אנו הולכים? .

השמיים נפתחים ומופיע דמות שהיא אדם, אישה וילד, באותה דמות, ומגלה ליוחנן את סודות היקום, עבר ועתיד. להעביר לנבחרים.
הדבר המתגלה קיים בשתיקה, הוא הרהר עצמו בגלים של אור טהור ונוצר על ידי המחשבה – האנוייה (עמ 201), נוצרה ישות בשם ברבלון שהא שיקף של האב... ברבלון מתבונן באור ונוצר הכרייסט , האל שנברא מעצמו. דרכו מופיעים ארבע מאורות ואיתם שניים עשר, ולאחריהם מופיע האדם השלם אדם, בנו שת, ושלשלת של רוחניים והם מברכים את האב , האם והבן.

סופיה רוצה לברוא כמו האב, אך נכשלת ומולידה מפלצת דמות נחש אריה בשם אילדבאות. שהוא גם סמאל. הוא נהיה הדמירוג של העולם. הוא יוצר שנים עשר כוחות חלקם עם ראשי חיות. בהשלמת הבריאה אילדבאות קורא: אני אל יחיד וקנאי אין עוד בלבדי. אלא שהוא מסגיר עצמו במילה קנאי. כיצד יכול אל להיות קנאי אם הוא לבדו?
קול נשמע מלמעלה: האדם קיים וכך גם בנו של האדם!

סופיה נעה בין העולם הגבוה שממנו הורחקה לעולם הנמוך שהותו יצרה, וזו "רוח אלוהים על פני המים".

האדם הוא מבנה רוחני של הכוחות האלוהיים, כמו בקבלה, אילדבאות והארכונים רוצים לחקות את זה ויוצרים את האדם הפיזי שבדרך פתלתלה הופך להיות אדם מאדם וחוה שחי בגן  העדן. אלא שנחש מציל אותו מהכלא שיצר אילדבאות. באדם יש ניצוץ של אור שהאם סופיה הכניסה בו ומניצוץ זה נוצרת חווה, הם מאותו הסוג.

ההמשך הוא ניסיונות של אילדבאות לשעבד את בני האדם. הוא מזדווג עם חווה אביהם של קיין והבל. לאחד פני דוב ולשני חתול. אלא שנולד להם בן שלישי בשם שת שניצל מהגורל של אילדבאות. הנוטע באדם חווה את זרע התשוקה שישעבד אותם אחד לשני

הזרע שנולד משת יתעורר מהעיוות של המערה והתוהו. ישנם שתי רוחות: אחת של האור שבאה מלמעלה ואחת של חושך של הארכונים. באדם שתי נפשות הפועלות בתוכו. ומלחמה פנימית. אלו שמתכחשים לגנוסיס יושלכו לגיהינום. הדמירוג קשור לספרה של הגורל – זמן, כוחות השמיים, השדם ואדם. נוח קיבל הדרכה מהאור, ונלקח אל האור, ולא שרד בתיבה כפי שמשה טען בשקריות.

הדמירוג שלח את מלאכי עולם החומר להזדווג עם בנות אדם, לפתות אותם במתנות. והם הצליחו להכניס בתוכם את רוח החושך.

לבסוף באה הבטחת הגאולה (עמ 209) הכוח האם הגדול יעיר את אדם משהותו בחוץ החשוך. ויעטוף אותו באור רוחני מבטיח את נצחיותו. ישו מסיים את דבריו והופך לא נראה ויוחנן הולך לספר לתלמידים האחרים.

בקודקסים מסוימים יש תוספת של ירידת האם לעולם השאול, כפי שישו ירד אליו, בכדי להציל את אדם, ויש גם דיאלוג בין ישו ליוחנן על גורל הנשמות.

 

מתוך הטקסט

יש הדגשה על שלוש כוחות, שלוש צורות: האב, האם והבן, (עמ 105)

ישנו גזע של האדם השלם. (עמ 106)

האלוהים המקורי נקרא monad אור טהור שקיים לפני הכל, אי אפשר להגדיר אותו, מעל הזמן. מחשבתו יצרה את הרוח הראשונה – ברבלו, הנשית, זה נהיה הרחם של כל הדברים, האם אב, האדם הראשון, רוח הקודש, אנדרוגינוס עם שלוש שמות.

ברבלו – מחשבה מקדימה ביקש מהמקור להוליד את המחשבה,  הידע המקדים, ואת אי ההרס, וחיי נצח, והאמת, זה היה החמישיה של האיונים של האב, האדם הראשון, המראה של הרוח הבלתי נראית.
לאחר מכן ניצוץ האור עיבר אותה ונולד הילד היחיד של האור, שלא שווה למקור אך מזכיר אותו, ניצוץ אור שנהיה שלם. נמשח בטוב. לאחר מכן ניתן לו שותף שזה המיינד שפיאר את הכרייסט ואת ברבלו, והכל נהיה בדממה.

המיינד רצה לעשות מעשה דרך המילה ורצונו נהיה והאור פיארו, והמילה עקבה אחר הרצון, וכרייסט יצר הכל , חיי נצח ורצונו והמיינד. רוח הקודש השלימה אותו ביחד עם ברבלו, כדי שיוכל להופיע לנפי הלא נראה ככרייסט האלוהי שיש לו קול כביר. הוא קיבל סמכות כל כאמת שבתוכו, לדעת את השם שמעל כל השמות לאלו הראויים.

מהאור הופיעו ארבע אורוחת , השלושה הם רצון, מחשבה וחיים, וארבע הכוחות הם הבנה, חסד, תפישה וזהירות.
חסד שייך לאיון ארמוזל, המלאך הראשון, שאיתו יש עוד שלושה איונים:חסד, אמת וצורה.
האו השני הוא אוריאל, האיון השני שאתו שלושה איונים: תפישה, מושג וזכירון
האור השלישי הוא דוויתאי, האיון השלישי, ואיתו שלושה איונים, הבנה, אהבה ורעיון
האור והאיון הרביעי הוא אלאלת, ואיתו שלושה: שלמות, שלום וחוכמה.

אלו שנים עשר האיונים שנלווים לבן של העליון, הכרייסט, דרך מתנת ורצון הרוח הלא נראית.

וכך הופיע האדם השלם, ההתגלות הראשונה והאמת, וזה נקרא אדאמאס, הוא שלט על ארמוזל,
שת על אוריאל, זרעו של שת על דוויתאי, ונשמות הקדושים על האיון הרביעי.

סופיה  הייתה איון ורצתה ליצור משהו דומה לאב, אבל לא קיבלה אישור והסכמה של בן זוגה ויצרה משהו לא שלם ושונה, נחש עם פני אריה, והיא נפטרה מהדבר הזה שיצרה בבורות ועטפה אותו בענן אור וכסא כבוד וקראה לדבר ילטבאות, זה הארכון הראשון.  שנתחזק בזכות אימו, הוא לקח ממנה את הכוח וברא עוד איונים עם אש זוהרת שהצטרפו לבורותו, הראשון זה אתות – הקוצר, השני זה הרמס – העין, השלישי זה קלילה אומברי והרביעי יבל, והמחישי אדוניהו שנקרא סבאות. והשישי זה קין שבני אדם קראו לו השמש, השביעי זה הבל, והשמיני זה אבריסנה והחמישי יובל, השישי אממואופיאל, האחת עשר מלכיאר אדוניאן, והשניים עשר זה בליאס, השולט על מעמקי השאול. והוא הציב שבע מלכים לפי שבעה הרקיעים וחמישה על התהום.
שבע הארכונים בראו מלאכים, ולכל אחד מהם ראש ופני חיה. , לילטבאות הרבה פרצופים. לפי רצונו

ילטבאות נקרא גם סקלס וסמאל, ובבורותו הוא אמר אני אלוהים ואין אחר מבלעדי. הכוח בתוכו שהגיע מאמו גרם לו ליצור יקום מקביל הדומה בצורתו לנצחי אך מושחת ומסואב. הוא אמר "אני אל קנאי" מרמז בכך שיש אלוהים אחרים.

בינתיים סופיה הצטערה על מעשי בנה והתחרטה על מעשיה, רוצה לתקן אותם. והיא הפכה להיות מחוץ לפלרומה, נעה הלוך וחזור בין העולמות. היהיר לקח ממנה את כוחה, סופיה התפללה בחרטה והתפילות נשארו בספרייה של הכת. והיא התקבלה חזרה בכדי לתקן את מצבה לאיון התשיעי, עד שמצב העולם יחזור לקדמותו ואז תחזור למקומה המקורי. קול נשמע בתשובה לילטבאות: "האדם קיים ובן האדם" , הדמות של האל העליון השתקפה במים. וילטבאות אמר לשותפיו בוא ניצור אדם לפי דמות האלוהים ונקרא לו אדם, ושבע הארכונים יצרו את החלקים השונים של האדם. 365 המלאכים יצרו את החלקים השונים וההתנהגויות השונות של האדם, יש גם שדים ששולטים עליו כגון תשוקות, והם לפי ארבעה המצבים חם קר, יבש רטוב, פחד, צער, הנאה ותשוקה. בספר של זורואסטר, מתואר מבנה הגוף לפי המלאכים השולטים על כל איבר.

סופיה הוליכה שולל את ילטבאות לנשוף את כוח האור שבתוכו לתוך היצור החדש, כדי שיתעורר לחיים וכך הוא נחלש והאדם קם לתחייה. חזק יותר מכל המלאכים, יודע ומואר, אלא שהם התקנאו בו וזרקו אותו לעולם החומר. העליון שלח עזרה לאדם את epinoia המוארת שנקראת חיים, הארכונים גרמו לאדם להיות פיזי מאדמה ומים, ושמו אותו בגן עדן, העצים הם רעל ובמיוחד עץ החיים. אלא שהאפיפוניה הייתה עץ הדעת, האדם נרדם בגן עדן גם לתפישתו. (הספר משתמש בפסוקים מבראשית וישעיהו, (עמ 117) ובזמן שישן הארכון הוציא חלק ממנו, צלע, ויצר אישה שדומה לאפיפוניה (הוא רצה למעשה לתפוש את האפיפוניה שהייתה נסתרת בתוך אדם), אך למעשה נועדה להוליך אותו שולל. אבל אדם ראה בה את דמות האפיפוניה שהתגלתה לו, וזה המשמעות האמיתית של לעזוב את אביך ואמך ולהיות בשר אחד. כתוצאה מכך הם התרחקו מילדבאות.

ילדבאות זרק את אדם וחווה מגן עדן, ובא אל חווה שהולידה לו שני בנים, אלוהים ויווה, לאלוהים היה פני דוב וליווה פני חתול. ואלו הם קין והבל. והוא נטע תשוקה מינית בבני האדם והכניס לתוכם רוח מזויפת, נפש תשוקה. אלא שאדם הוליד בן נוסף אמיתי והוא שת. והרוח ירדה אליו, האיונים אבל במצב רדום, והגזע של המושלמים יגרום לבריאה לשוב למצבה המקורי. הם מחכים לצאת מהגוף ולחזור למצב הנצחי, ולכן סובלים את הכל.

יש כאלו שנמשכים על ידי הרוח האמיתי, ויש כאלו על ידי רוח הכזב. הנפש תחזור לשאר האיונים. ואלו שהוטעו יענשו , רוח הרע קשורה לגורל והיא נוצרה בנאיפה של סופיה, כבלי השכחה והבורות, כל חטא נולד מהגורל המר. וכך הבריאה נהייתה עיוורת. . העליון התחטר על הכל והביא מבול, אלא שהידע המוקדם הזהיר את נוח, זה לא כמו שמשה אמר שהם היו בתיבה, אלא שהם התחבאו בענן זוהר. הארכונים לא וויתרו והמלאכים הפכו עצמם לדמות בעלים מילאו את הנשים ברוח הכזב והולידו להם זרע רע

הפרונאויה הופיעה בעולם בדמות ישו ולא הכירו אותה. לעורר בני אדם, ללב הכלא, והיא מדברת אל יוחנן דרך ישו. חתומה בחמש חותמות כנגד המוות , ועולה באור מהמים אל האיון המושלם. לפני כן היא מעבירה את המסתורין לגזע היציב. וחובה להעביר אותם הלאה.

 

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו