לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

הרמטיציזם - טיולים לרחבי העולם

הרמטיקה היא מדע הנסתר כפי שהוא נוסח על ידי הרמס טרימגיסטוס, דמות אגדתית שחיה באלכסנדריה במאה ה-3 לספירה, הוא נחשב למביא דברים של מדעי האלכימיה, אסטרולוגיה, ומאגיה. דמותו מופיעה בפתח הקתדראלה הגדולה של סיינה כמזמין אנשים להיכנס את המסתורין.

לפי ההרמטים אלוהים יכול להיתפש דרך הסתכלות על הסדר בבריאה שלו. תפישה זו מזכירה את התפישה הסטואית ואת תפישתו של אפלטון. הנאוס – מחשבה האנושית היא הדגש, היא כלי יעיל שלמרות שהוא לא מושלם יכול לשמש כדרך להגעה לידע של אלוהים.

 

אחד הספרים ההרמטים החשובים הוא הפואימנדרס. נמצא בו את הקטע הבא בקשר לעולם:
"בשמים, באוויר, על האדמה, בעומקים, בכל חלק של היקום, בכל חלק של הבריאה, במה שקיים ובמה שלא קיים, מפני שאין דבר בכל היקום שבו הוא עצמו לא קיים. הוא עצמו הוא גם הדברים שישנם וגם הדברים שאינם. אלו שישנם הוא גרם להם להראות, אלה שאינם הוא שומר בתוך עצמו. זהו אלוהים שהוא מעבר לשמות, זה הלא נראה והנראה. זה אשר אפשר לתפוש אותו על ידי המחשבה אפשר גם לראות אותו בעיניים. הוא ללא גוף ועם הרבה גופים. אין דבר שהוא לא, מפני שכל מה שקיים זה גם הוא."

 

החניך ההרמטי אומר: "אני בשמיים, אני באדמה, אני במים, באוויר, אני בחיות, בצמחים, ברחם, לפני הרחם, אחרי הרחם, בכל מקום."

 

הרמס אומר בפואימנדרס: "אנשים, אנשי האדמה, אתם שנכנעתם לשכרות ושינה ובורות לגבי אלוהים, הפכו עצמכם פיכחים וסיימו את הזכרות החולנית שלכם, מפני שכושפתם בשינה בלי הגיון. מדוע נכנעתם למוות, אנשי האדמה, מדוע נכנעתם למוות כשיש לכם הזכות לחלוק בנצח? אתם שחברתם לטעות, חברתם לבורות, חשבו שוב, החלצו מהצל של האור, עזבו את השחיתות מאחור ולקחו חלק בנצחיות."

 

עיקר תורתו תומצתה במה שקרוי "לוח הברקת", להלן הפתיחה לכתב זה:

 

לוח הברקת

"אמת היא ולא שקר, בטוח ומדויק ביותר. זה אשר מתחת הוא כמו זה אשר מעל, וזה אשר מעל, הוא כמו זה אשר מתחת, לעשות את הניסים של הדבר האחד ויחיד. וכיוון שכל הדברים היו והופיעו מהאחד על ידי המחשבה של האחד, כך יש לכל הדברים המוצא שלהם מאותו דבר אחד, על ידי הסתגלות.
השמש היא אביו, הירח הוא אמו, הרוח נשאה אותו בכרסה, האדמה היניקה אותו. האב של כל השלמות בכל העולם כאן הוא. הכושר או הכוח שלו שלם אם הוא הפך לאדמה. אבדל את האדמה מן האש, את המגושם מן המעודן, בנועם ובשקדנות גדולה.
היא מתרוממת מן האדמה אל השמים ויורדת שוב אל האדמה ומקבלת את כוחם של הדברים העליונים והתחתונים. באמצעים אלה תיקח לך את תהילת העולם כולו וכך יחלוף ממך כל מה שאינו ברור. כוחה נעלה על כל כוח כי היא מנצחת כל דבר מעודן וחודרת לכל דבר איתן. כך נברא העולם.
מזה קיימות ואף באות הסתגלויות מעוררות התפעלות, שהדרך (או התהליך) שלהן מצוי בכאן.
לפיכך אני, הקרוי הרמס טריסמגיסט, מחזיק בשלושה חלקי הפילוסופיה של העולם כולו.
זאת אשר אמרתי על פעולת השמש תם ונשלם."


לפי האגדה לוחות הברקת נמצאו בקברו של אברהם בחברון על ידי אלכסנדר מוקדון. ומקורם עתיק מאד. האבן שעליה הם היו כתובים היא האזמרגד ומקורה מהמזרח, בתמונות שונות של אטלנטיס מופיע בלב התרבות לוחות עם ידע ואלו הם לוחות הברקת.

 

 

הקורפוס הרמטיקה

מדע ההרמטיקה נמצא באוסף של כתבים מהמאה 2-3 לספירה, אך יש טוענים למקור קדום יותר, העוסקים בטובו ואחדותו של האל, בשלמות של העולם, וקוראים לטיהור של נפש בדרך לגאולה. המסע הרוחני מוביל לחזיון אלוהים, לידה מחדש, ושחרור גאולה של הנפש, הוא קשור לאקסטזה, מדיטציה, מאגיה ומדעי הניחוש ובהם אסטרולוגיה.

הכתבים מסבירים ומציירים תמונה של עולמות עליונים. הם בסיס מדעי האזוטריקה המערבית וקשורים לבתי הספר של האורפיזם, פיתגורס, אפלטון, ומקבילים לגנוסטיקה והנאו פלטוניזם. הכותב אותם הוא הרמס "המשולש בחוכמה" מכיוון למסורת האזוטריקה המערבית שלושה סוגים של חוכמה:
חוכמה של השמש המיוצגת על ידי האלכימיה – מביאה את הגוף לידי שלמות דרך זיקוק וזה נקרא ה
magus opus

חוכמה של הירח המיוצגת על ידי האסטרולוגיה – הובאה על ידי זרתוסטרא, תנועת כוכבי הלכת היא סמלים בשכלו של האחד
חוכמה של העולמות הלא נראים שלה יש שני פנים: האחד הוא מאגיה שחורה, והשני הוא תיאורגיה (הפעלת הכוכבים), קשר עם מלאכים וכוחות אלוהים. שמביא בסופו של דבר להתאחדות עם האל. זו היא האלכימיה המעשית.

יש הטוענים שהכתבים מכילים את חוכמת מצרים העתיקה, תלמי הראשון או השני ביקשו לקבץ אותם לספריה של אלכסנדריה כשם שעשו בתרגום השבעים. במצרים היו כמה בתי ספר של ידע רוחני, ואחד מהם היה קשור להרמס, ומרכזו העתיקה בהרמופוליס.

 

הראשון ב14 הכתבים הוא הספר פוימנדרס – הרועה של בני אדם. המדבר על דמות גדולה מהחיים המופיעה בחזון להדריך את המספר. הא הזכירה לנוצרים את ישו או כוח הקרייסט, ולהכן הפכה לחשובה.

חלק אחר של הספרים הוא "אסקלפיוס" שנזכר לאיל, ובו שיחה בין הרמס לאסקלפיוס בסגנון המורה המושלם. בספר זה יש נבואה על סיום שלטון רומי ותחיית התרבות המצרית המקורית.
בנאג חמאדי נמצאו העתקים של הכתבים ובהם ספר לא מוכר על "בעל השמיניה והתשיעייה" המספרים מזכירים ומחברים אותנו למסורות הבריאה המצריות של הרמפוליס וכרנך.

 

לפי doresse שנם ספרים הרמטיים ובהם נבואות סוף הימים: מצרים תמלא בזרים, האלים ישכחו. מופיע בספר אסקלפיוס בלטינית, שריד לספרות ההרמטית המקורית.  בסוף הימים ישלטו אתאיזם, חוסר כבוד וחוסר הגיון, מזכיר את דמנהור ואת ימינו. עיר חדשה תיווצר בגבולות של מצרים ומחזור חדש יחל. האלוהויות יהרסו את הכל לפני שיבנו עולם מחדש.

ישנה מסורת הרמטית על לוחות אבן ועליהם ידע שעליהם אדם, נוח, שת, חנוך, כתבו בעברית את הידע. (עמ 190)

נוצר אדם אנדרוגני שהנקבי שלו הוא סופיה הזכרי אין שם. יצא את האדם – ההמופרודיט הראשון, שהשותף שלו נקרא שתיקה, כי הגדולה שלו במחשבה בלי מילים.

פרשנות מיסטית של האודיסאה, המוזה קליפסו הכולאת את אודיסוס זה הגוף הכולא את הנשמה. פנלופה האישה החוקית היא הפילוסופיה 

 

אנשים שונים התייחסו להרמטיקה כאל תורה ראשונית של אמת המופיעה בכל הדתות. לפי אבות הנצרות הרמס היה מלך גדול, כהן, בן זמנו של משה, ואולי גם משה עצמו.
במאה ה19 הייתה התעוררות בעניין בהרמטיקה ופרסום של כתבים חדשים דרך אנשים כמו אליפז הלוי, ייטס, קראולי, ומסדר שחר הזהב.

 

הקורפוס הרמטיקה עוסק בתורת הנסתר, במשהו שהוא מעבר לעולם, המופיע כאן דרך אור, מיינד, מחשבה, לוגוס, והוא גורם לעולם הפיזי לנוע, דרך שבעה רקיעים, ומופיע בארבע יסודות. המיינד זה האלוהים, הלוגוס זה הבן, המחשבה שעולה בתוכנו הקשורה למיינד האלוהי. שניים שהם באיחוד תמידי, אור על גבי אור. (והנחה אלוהים לאורו את אשר יחפוץ, הנה משל אורו כמנורה אשר בקיר, מתוך הקוראן. יש בקוראן השפעות גנוסטיות, וזה הגיוני כי הערבים נחשפו לידע של אלכסנדריה, עסקו באלכימיה. בפויאמנדרס מתואר תהליך של עליית המואר דרך שבעה הרקיעים לקבל את הסודות וברכת המוארים ברקיע השמיני – בדיוק כמו המסע הלילי של מוחמד לירושלים)

אלוהים הוא הטוב המושלם והאב, הוא לא מיינד אל הסיבה לא, לא רוח אלא הסיבה לה. אלוהים רק נותן לא מקבל, הוא לא קיים בעולם הפיזי, שאין לו מקום בשבילו, כי הוא מזיז את העולם הפיזי ולכן לא יכול להיות קיים בתוכו. כפי שמופיע בספר "אסקלפיוס". חייב להיות מדיום שדרכו העולם מתקיים, וזה האלוהים.
האב מסמל שהמעשה הטוב העליון הוא הולדת ילדים מכיוון שאלוהים מוליד את העולם, הקורפוס יוצא במובלע נגד נטיית הנזירות.

 

הספר האחרון בקורפוס הוא "הדרשה הסודית על ההר" (מזכיר את דרשת ההר של ישו), ומדבר על לידה מחדש שבה מחליף החניך שנים עשר מענים בעשרה תכונות אלוהיות (מזכיר קבלה). המובילות להכרה של העצמי והאלוהים. הכרה של העצמי מתרחשת דרך המיינד,

לא לומדים, אלא הזיכרונות מתעוררים על ידי אלוהים.

העשרה האלוהיים הם: ביטוי הגיוני, שמחה, שליטה עצמית (נגד תשוקה – הסתפקות? חסר קטע במגילה), צדיקות, שיתוף, אמת, טוב, חיים, אור.

שנים עשר המענים קשורים לשנים עשר המזלות. ואלו הם: אי ידיעה, עצב, חם מזג, תאווה, חוסר צדק, קמצנות, טעות, קנאה, רמאות, כעס, חיפזון ורשעות

בפסוקים 17-20 ישנו המנון שאומרים כלפי זריחת השמש בבוקר, ודרום בערב, פעמיים ביום, ודרכו מגיעים להארה. מעין תפילה ללידה מחדש.

 

מרסילו פצינו תרגם את הקורפו הרמטיקה - הכתבים של הרמס טרימגיסטוס לאיטלקית, לפי בקשתו של קסימו דה מדיצי ב1463, מאז החלה דמותו של הרמס לתפוש מקום של כבוד במחשבת הרנסנס, כפי שנראה בקתדראלה בסיינה ובמקומות אחרים.

 

פיקו דה מרנדולה חי בפירנצה ומת בגיל 31, חיבר בין הקבלה לאלכימיה להומניזם ולהמרטיזם. כתב את המסה על "הנאום על כבוד האדם" שנחשבת למניפסט של ההומניזם. הוא היה תלמידו של מרסלו פיצינו ואנגלו פוליציאנו, וחברו של אליהו לדמדיגו, ממנו למד קבלה. הוא למד קבלה מספריו של אברהם אבולעפיה, זכה לכבוד רב על  ידי מיכאל אנגלו שקרא לו "אדם כמעט אלוהי" והשפיע על מקיוואלי, על יוהנס קפלר, ובעקיפין גם על ניוטון. איש נוסף שהיה חשוב ברנסנס היה גורדאנו ברונו שהועלה למוקד באשמת כפירה והתעסקות בהרמטיקה

 

פטרי טען שהקורפוס הוא מהמאה ה6 לפני הספירה ושאפלטון שאב את השראתו מהכתבים הללו.

 

מיד g s r mead היסטוריון בריטי וחבר חשוב באגודה התיאוסופית 1863-1933. הוא כתב הרבה על גנוסטיקה והרמטיזם, מתרגם מחדש את הקורפוס הרמטיקה לאנגלית. בספר השלישי של ההרמטיקה – הגביע והמונד, הוא רואה קשר לגביע הקדוש

התודעה היא הגביע היא אלוהים. הטבילה היא בתוך הגביע. האדם שעושה זאת הופך לאדם השלם. לאדם יש בחירה לדרך זו או אחרת. גוף או תודעה.

 

פרנסיס אמיליה ייטס Frances Amelia Yates 1899-1981 היא היסטוריונית מכובדת שחקרה את הקשר בין ההיסטוריה לתורות הנסתר

לפי דבריה אגודות מדע הנסתר השפיעו רבות לכיוון של התפתחות המדע והציוויליזציה. היא מצאה קשר בין אנשים פורצי דרך לבין אגודות אלו. בין השאר:
גורדאנו ברונו הועלה למוקד עקב האשמה בכישוף וחברותו במסדרים סודיים ולא בכפירה
קפלר היה קשור לאגודות אלו
פרנסיס בייקון ואיזיק ניוטון היו קשורים לאגודות סתרים אלו, ובאופן כללי החברה המלכותית הבריטית הושפעה מהם.
היא כתבה ספר שנקרא "הנאורות של מסדר הוורד"
the enlightment of the rosicurians

 

למאמר על אברהם אבולעפיה - לחצו כאן

 

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו