לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

השושלת הסולומונית - טיולים לרחבי העולם

השושלת הסולומונית

במאה ה13 מתחילה התעוררות דתית ולאומית המונהגת על ידי הקדוש החשוב ביותר בכנסייה האתיופית – תקלה היינמות teqele hynamot, והמורה שלו איאסוס מואה iyasus moa. הם נותנים הכשר דתי לעליית שושלת חדשה המתייחסת לשלמה ומלכת שבא, הלא היא השושלת הסל ומונית שמביאה את אתיופיה ההיסטורית לשיא כוחה. המלך הראשון הוא יכונו אמלק ולאחריו יש שורה של מלכים גדולים כגון דוד, עמדה ציון וזרע יעקב. בתקופתם מתורגם הספר "כבוד המלכים" שהוא האפוס הלאומי האתיופי, מערבית לאמהרית. מעוצבת ההגדרה הלאומית ויש יצירה דתית רבה. למעשה הנצרות של אתיופיה כפי שאנו מכירים אותה היום, שורשיה באותה תקופה, מעט ידוע לנו על התקופות שלפני כן, ורק תקופה זו קשורה בקשר היסטורי רציף וישיר אל המציאות העכשווית. 

 

התפתחות מסדרי הנזירות.

ישנם שני מסדרי נזירות עיקריים שהוקמו בימי הביניים והתחרו ביניהם:

המסדר האווסטאטי (
ewostatewos) - הוקם בתיגראי, לחם למען שמירת השבת וכמעט ונפרד מהכנסייה. הוקם על ידי איש צעיר ממשפחה אצילית שנשלח למנזר דברה מרים בתיגראי. הוא ביקר במצרים, ירושלים, קפריסין וארמניה, שם מת.

המסדר האסטפני – הוקם אל ידי איאסוס מואה iyasus moa שבין תלמידיו היה תקלה היינמות במאה ה14. הוא היה תלמיד בדברה דמו, והקים מנזר באגם הייק – דברה אסטפנוס הייק. שנהיה מרכזי וחשוב. היו לו קשרים עם יכונו עמלק, תלמידיו הקימו מנזרים באגם טאנה ואת דברה ליבנוס

הנזירים חיים בצורות שיתוף המזכירות את המזרח הסורי ומצרים: קוינובוין ולאורה, וגם יש מתבודדים סגפנים
 

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו