לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

זוסטריאנוס ואלוגונס - טיולים לרחבי העולם

זוסטריאנוס zostrianos,  Introduction by john n. sieber
the nag hammadi library, James. E. Robinson

אחד הספרים הארוכים בספריית נאג חמאדי. והספר העיקרי בקודקס השמיני, אך חלקים גדולים ממנו לא נשמרו. מבוסס על מחשבה נאופלטונית המשלבת נקודת מבט מיתולוגית ופרשנות פילוסופית.

זוסטריאנוס נקרא לעזוב את העולם ולעלות דרך הרקיעים בחיפוש אחר ידע, קשור לזורואסטר. מדוכא הוא נמצא במדבר ורוצה להתאבד. כשמלאך מופיע לפניו ובעזרתו הוא עוזב את גופו הפיזי ועולה עם המלאך דרך התחומים השמימיים כשבכל אחד מהם הוא מוכנס בסוד הגנוסיס דרך טבילה, לומד את שמות השוכנים בתחומים האלוהים והיחסים ביניהם. הספר נכתב לאחר שהוא יורד למען הנבחרים, זרע שת. בסופו יש המנון המעודד את הקוראים לעזוב את העולם המדכא הזה ולחפש ישועה דרך גנוסיס.

 

הכל מתחיל באלוהים עליון, משולש בכוח, שממנו מואצלים העולמות. בין העולם הפיזי הנמוך והרוח הלא נראית נמצאת הברבלו, שמתורגם כ"מחשבה" של הרוח. המחולקת לשלושה איונים: למעלה הנחבא, באמצע הנראה ראשו, ובתחתית הנברא מעצמו autogenes. כל איון מורכב מאורות, תהילות, מלאכים, מים וכו.

 

בטקסט יש צורה של שאלות ותשובות:
איך נוצר העולם המשתנה מהצורות הבלתי משתנות?
מדוע יש סוגים שונים של נפשות, חיות, בני אדם?
כל רמה של היקום מבוססת על זו שמעליה. שלושה האיונים של הברבלו הם קיום, מיינד וחיים.
הטקסט מוזכר כנראה על ידי פרופיוס, המורה הנאופלטוני הגדול מרומא בסוף המאה ה3 לספירה.


המחבר דוחה דרכם של אחרים
, אין הרבה אזכורים נוצרים, יש בו נוסחאות ליטורגיות של טבילה, צלילי אותיות תנועות מאגיות ברצף. המחבר נפרד מהחושך הסומטי והכאוס הפסייכי, התשוקה הנשית בראשו – מחשבתו. מקבל תשובות שונות לשאלותיו.  

 

אלוגנס allogenes, introduction by Antoinette clarck wire

אדם בשם אלוגנס מקבל חזיונות וקולות שמימיים ומתעד אותם עבור בנו "מסוס". משמעות השם אלוגנס היא – "זר", אדם מזרע אחר. בתקופה ההיא זה סימל את שת או נציג מהגזע שלו. הקורא מתבקש להזדהות עם מסוס ולהתגבר על הפחד והבורות, למדוט על כל צעד של התגלות הידע ולעלות להגשמה של העצמי הרוחני בתוך האלוהי.

אפשר לחלק את הטקסט לשני חלקים:

החלק הראשון מדגיש חמש התגלויות של אלוהות נשית בשם יואל לאלוגנס, היא מגלה לו תיאור מיתולוגי מורכב של כוחות, במיוחד הברבלו.

החלק השני מסביר בצורה פילוסופית את העלייה של אלוגנס כהתגלות הדרגתית של מאורות השמיים. השלב האחרון גילוי האחד הלא ידוע מתאר את האלוהים הלא נראה.

 

אפשר להסביר את ההבדל כשני מקורות שונים, או בגלל כוונת הכותב.
החלק הראשון לא מעוניין במקור הרוע, אלא בהתגלות פוזיטיבית של האלוהי.
החלק השני מציג טקס עלייה המקביל לגנוסטיות ההרמטית.
המחבר לוקח קטעים המזכירים את הסוד של יוחנן ושם אותם בהקשר של העלייה לברכת הידע, חיוניות החיים וקיום באי קיום. זה יכול להיות ספר הדרכה להולך בדרך האינדיבידואל.

פלוטינוס תקף ספר זה. המתחרה בתורתו. זהו מוניזם גנוסטי המאמין שדרך ידע אפשר להתעלות מעל הגופים השמימיים, לרקיע נוסף.

 

הטקסט עצמו.

הכוח הראשוני נאוטי, יוצר את המחשבה ברבלו. שלוש – גבר.

אלוגנס פוחד להיכנס במסתורין, אבל יואל מתגלה לפניו ועוזרת לו, מושחת אותו בשמן, הוא זוכה להארה, נותנת לו כוח. אבל הוא צריך לחשוב, למדוט במשך מאה שנה, עד שמתגלה המסתורין הסופי. היא עוזבת אותו והוא נשאר לעבוד על כך. במהלך התהליך הוא מכיר את עצמו, יודע את עצמו. נהיה אחד עם האל העליון וגם עם המשולש בכוח והבן המשולש בכוח, הוא עומד זקוף בתוך האחד, נמצא במנוחה, שקט. נהיה שלם.

שומע הכל מתוך השקט, תנועה נצחית אינטלקטואלית, לא מחולקת, עד הגבול, דמות הלא מבוטא במילים. הוא נהיה כמוהו שעד כה היה לא מודע אליו, קיים בתוכו, האל מתואר דרך מה שהוא לא.

 

לחצו לקריאת סיכומים על הזרמים והספרות השתאית

מורים

סימון מאגוס

קרפוקרטס

בסילידיס

זרמים

הזרם השתאי

הזרם האופיטי - נחשי

הקיינים

ספרים

ספרות שתאית

הסוד של יוחנן

שלושה הסטלות של שת

הבשורה למצרים

שלוש צורות של מחשבה

חוכמה אמונה

זוסטריאנוס ואלוגונס

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו