לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

יהדות בוכרה - טיולים לרחבי העולם

תולדות יהודי בוכארה במאות ה-19 והעשרים
ד"ר זאב לוין

היהודים במרחב הפרסי ובאסיה התיכונה

היהודים הבוכארים הם חלק אחד בתפוצה רחבה יותר של קהילות יהודיות שחיו במרחב ההשפעה התרבותית הפרסית, שהשתרעה מזרחה מן המפרץ הפרסי ומהים הכספי. על פי מסורות יהודיות ולא-יהודיות, ראשית הנוכחות היהודית במרחב היתה לפני 2,500 שנה ואף יותר. האזור ידע גלי כיבושים רבים, וכל אחד מהם בתורו חולל בו תמורות מפליגות. בהתאם לכך, גם הקהילות היהודיות זכו לפריחה ולדעיכה, לתקופות של הגירה אל המרחב ולתקופות של בריחה ממנו.
שטחו הכביר של מרחב גיאוגרפי זה, וכן העובדה כי השליטים השונים חילקו אותו ליחידת פוליטיות נפרדות, יצרו נתק בין קהילות יהודיות וסייעו להתפתחותן של עדות נבדלות בו – ומאות השנים שבהן חיו היהודים באסיה התיכונה הביאו לידי אימוץ של מאפיינים רבים מאורח החיים והמנהגים המקומיים. הדבר בא לידי ביטוי בלבוש, בפולקלור, בשפה ובמנהגים שהושאלו מן הסביבה המוסלמית המרכז-אסייתית והשתרשו במנהגי העדה. הנשים היהודיות נהגו למשל ללבוש רעלה כשיצאו לרחוב; יהודים נשאו כמה נשים; מנהגי האבלות והחתונה שילבו לא מעט אלמנטים שהושאלו מעמי האזור; ושפת הדיבור התבססה על שפת המקום, והתפתחה לניב יהודי-תאג'יכי.
ריכוזי ההתיישבות היהודית התקיימו בערים המרכזיות של אמירות בוכארה, ובהן בוכארה, סמרקנד, שחריסבז ועוד. הקהילות הוותיקות קלטו מדי פעם גם גלי מהגרים יהודים מארצות שכנות כאפגניסתאן ואיראן, לעתים על רקע רדיפות וגזירות שמד. היחס ליהודים באמירות בוכארה היה כפי הנראה טוב יותר, ובאחת מעריה המרכזיות, סמרקנד, הצליחו יהודים גם לרכוש אדמה ולייסד רובע יהודי חדש ונפרד.

 

 

היהודים באמירות בוכארה ותחת הכיבוש הרוסי

הכיבוש הרוסי, שהסתיים בשנת 1868, שיפר את תשתית הדרכים ואת הביטחון בהן, דבר אשר איפשר לרבים מיהודי בוכארה לעלות לארץ-ישראל. עלייה זו לוותה בשימור האופי המיוחד לעדה ובהקמת שכונה נפרדת וייחודית בירושלים: שכונת רחובות. במובנים רבים, שכונה זו העתיקה את דפוס החיים הנפרדים של היהודים בסביבתם המוסלמית באסיה התיכונה. מעניין לציין כי בשונה מעולים רבים אחרים באותה תקופה, עלייתם של בני הקהילה הבוכארית לארץ לא שינתה באופן מובהק את המבנה המסורתי של הקהילה והמשפחה.
היהודים אשר נותרו באסיה תחת השלטון הרוסי (לעומת אלו שנותרו תחת שלטונו של האמיר – מצבם המשפטי שופר רק עם המהפכה הבולשביקית), לעומת זאת, זכו בנתינות רוסית, שוויון זכויות וחופש דת. בכך בא הקץ על כל ההגבלות שהטילו החוק המוסלמי והמנהג המקומי על תושבי המקום היהודים. יחסי האמון שהצליחו היהודים ליצור עם הכובשים הרוסים היו טובים מאלה שיצרו איתם בני האוכלוסיות הילידות האחרות, דבר שסיפק ליהודים יתרון בתחומי המסחר והתיווך.
ערב המהפכה הבולשביקית ברוסיה, אם כן, מצבם הכלכלי, החברתי והתרבותי של היהודים הבוכארים באסיה התיכונה היה טוב לאין ערוך מזה של רוב האוכלוסיות הילידות האחרות. רמת האוריינות הגבוהה, לצד הקשרים הטובים עם המשטר הישן, איפשרו להם ליצור קשרים גם עם המשטר החדש, שביקש לגייס פקידים ועובדים השולטים בשפות המקום.
ואולם, בעקבות המהפכה הקומוניסטית (1917) החל גל עלייה שני של יהודי בוכארה, והוא נמשך לאורך שנות העשרים והשלושים. העולים היו אנשים שנמלטו מאימת המשטר, נושלו מנכסיהם ונרדפו כ"קפיטליסטים" או בגלל פעילותם הציבורית והדתית. גל העלייה הזה שילש את מספרם של בני העדה בארץ ישראל מכ-900 לכ-2,500 נפש. שלא כקודמיהם, עולים אלה הגיעו חסרי אמצעים ונזקקו לתמיכה של ועד השכונה, שסייע בקליטתם כמיטב יכולתו.

 

היהודים הבוכארים מאחורי מסך הברזל, במלחמת העולם השנייה ואחריה

במהלך שנות השלושים, פעל המשטר הסובייטי כדי לפרק את המערכת החברתית-תרבותית הישנה ולצמצם את השפעתה של הדת על הציבור. פעילות זו כללה תעמולה אנטי-דתית ומאמצי חינוך מחדש, סגירה של מוסדות דת ושל בתי תפילה, וכן רדיפה של רבנים, מורים ואנשי הממסד הדתי.
אלה מבין יהודי בוכארה שעברו את תהליך הסוציאליזציה מצאו את מקומם בתוך המכונה האזרחית הסובייטית – אך בתוך שנים מעטות נסחפה ברית המועצות, ואיתה כל הרפובליקות של אסיה התיכונה, אל סערת מלחמת העולם השנייה. חזית המלחמה אמנם לא הגיעה אל אוזבקיסתאן, אך מיטב בניה של הקהילה גויסו לשורות הצבא האדום, ורבים נפלו בעת מילוי תפקידם. אסיה התיכונה, ובעיקר טשקנט, שימשו יעד למאות אלפי פליטים ומפונים יהודיים שהגיעו חסרי כל מאזורי הקרבות.
במהלך 45 השנים מסיומה של מלחמת העולם השנייה ועד התפרקותה של ברית המועצות בשנת 1991 המשיך הציבור היהודי לחוות את תהליכי האינטגרציה והאסימילציה שהחלו בשנות העשרים והשלושים. אז, ולאחר התפרקותה של ברית המועצות, חיים קהילתיים ותרבותיים שבו לפרוח במקומות שנראה היה כי לא יתקיימו בהם עוד. לצד התארגנויות קהילתיות חדשות באוזבקיסתאן ובתאג'יכיסתאן חלה התעוררות מחודשת גם של הפעילות בבתי הכנסת של העדה הבוכארית, אשר נפתחו מחדש ברוב הערים הגדולות וחזרו לתפקד גם כמרכזים קהילתיים.
רבים מבני העדה היגרו אז, מהם לישראל ומהם למדינות אחרות, בייחוד ארצות הברית ואוסטריה, שהוקמו בהן גם מרכזים קהילתיים שפעלו בייחוד לשם שימור ערכיה, מסורותיה, מורשתה ומסגרותיה החברתיות של העדה. בישראל פעלה מאז שנות ה-70, ברית יוצאי בוכארה, שהוקמה לסייע לקליטת העולים החדשים; בניו יורק, לדוגמה, פעל מאז שנות השלושים של המאה העשרים ועד הסיוע ליהודי בוכארה – ובשנת 1996, לנוכח הגידול המשמעותי במספרם של חברי הקהילה היהודית הבוכארית בעיר (עד כדי עשרים אחוז מכלל המהגרים היהודים בה), הוקם שם גם האיגוד העולמי של יהודי בוכארה. בעקבותיו קמו בצפון אמריקה עוד 14 מרכזים קהילתיים בוכאריים, ובראשית מאי 1999 אף ייסדו נציגים של המרכזים הפעילים את קונגרס היהודים הבוכארים של ארצות הברית וקנדה.

 

זמן לא רב לאחר מכן, בשנת 2000, קם ביוזמתו ובהנהגתו של איש העסקים לב לבייב גוף חשוב נוסף: קונגרס יהודי בוכארה. גוף זה ביקש לאחד תחתיו את כלל הארגונים הבוכאריים ברחבי עולם – ולפנות לא רק אל האוכלוסייה המקומית או אל אוכלוסיות חלשות, אלא אל כל ריכוזי היהודים הבוכארים ברחבי העולם.

מבחנה האמיתי של ההתארגנות הקהילתית הבוכארית חובקת העולם יהיה יכולת השימור העצמי של העדה והתמודדותה הן עם האינטגרציה העדתית והן עם סוגיית ההתבוללות.
קיום של ארגון קהילתי פעיל ויעיל גם לאורך תקופה ארוכה אינו יכול להבטיח לבדו את שרידותה של קהילה "מדומיינת", שחבריה פזורים בארצות שונות ובניה דוברים שפות שונות. האתגר שארגונים אלה ניצבים בפניו הוא לשמור על חיוניות, רלבנטיות ושיח עדכני לא רק עבור אוכלוסיית המהגרים עצמה, אלא גם עבור בני ובנות הדורות הבאים.

 

 

 

קראו את המאמרים הבאים - לחצו לקישור

היסטוריה של היהודים במרכז אסיה - מאת זאב לוין

יהודי בוכרה במאות 19-20 -  מאת זאב לוין

יהודים בתקופה הקומוניסטית - מאת זאב לוין

 

מאמרים בנושאים נוספים - לחצו לקישור
יוון במרכז אסיה  

היסטוריה אוזבקיסטן 

תימור לנג 

סמרקנד 

שאחריזאבס 

טשקנט 

בוכרה 

ליד בוכרה 

חיווה

 

אסלאם באוזבקיסטן - לחצו לקישור:

אימאם בוכרי 

שייח' אל הרר 

דרוויש סמרקנדי 

נקשבנדיה ואוזבקיסטן 

מדרסות בחיווה

מאמרים נוספים על מיסטיקה סופית במרכז אסיה

 

הצעות לטיולים באוזבקיסטן והסביבה - לחצו לקישור
הצעה לטיול טגיקיסטן ואוזבקיסטן
הצעה לטיול קיריגסטן ואוזבקיסטן

אוזבקיסטן בחג הנוורוז - אביב 

אוזבקיסטן לקבוצות סגורות

אוזבקיסטן לנוסע העצמאי

 

טיול קרוב - לחצו לקישור

חג הנורוז וסופים באוזבקיסטן 15-26.3

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו