לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

מרקיון - טיולים לרחבי העולם

חי במאה 2 לספירה. הוא היה בישוף של פונטוס בים השחור.

 

למרקיונים הייתה בשורה משל עצמם שהם טענו שנכתבה על ידי פאול בעצמו, לא מצאו אותה. מרקיון גילה עניין מוגבל בקוסמולוגיה ובמיתוס, הוא היה מבקר נמרץ של היהדות ושורשיה היהודיים של הנצרות, אלוהי הברית הישנה הוא השטן, אל קנא ואכזר שתובע קורבנות דמים, הוא האשם במצב הרע של העולם. מרקיון כפר בברית הישנה, והאמין רק בברית החדשה ובישו שהם אנטיתזה ליהדות. ספרי הברית החדשה סולפו ברוח יהודית והנציג האוטנטי ביותר של הנצרות הוא פאולוס. ספריו של מרקיון כללו רק את הבשורה על פי לוקס מטוהרת מהשפעות יהודיות ואיגרותיו של פאולוס.

 

מרקיון כתב את הספר "אנטי תזות". היה מארגן טוב ותנועתו צברה פופולאריות החל מהמאה ה-2 אך התפוגגה במאה ה-4 (מירצ'ה איליאדה)

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו