לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

ספרות הבוגומילים - טיולים לרחבי העולם

ספרות של הבוגומילים

לבוגומילים היה ספרות משל עצמם בסלאבית, בנוסף לכך הייתה להם ספרות חיצונית שפורשה והותאמה על ידם לצרכיהם, הספרים נכתבו החל מהמאה ה11. והם בוגומילים וכיתתיים באופיים, מתוכם שרדו הספרים הבאים:


liber sancti johannis  "חקירת יוחנן" הובא לאיטליה על ידי בולגרי במאה ה12 וכך נשמר
sea of tiberias האגדה של ים טבריה, ספר שהיה נפוץ ברוסיה בימי הביניים בו מסופר על הבריאה המשותפת של העולם על ידי אלוהים ושטנאל
ספרים חיצוניים
vision if Isaiah חזון ישעיה

book of enoch
ספר חנוך
apocalypse of baruch
האפוקליפסה של ברוך

story of adam and eve  סיפורם של אדם וחווה
gospel of st Thomas
הבשורה על פי תומא
"צלב העץ" ספר המבוסס על אוונגליון ניקודמאוס שהוא חיבור גנוסטי קדום

 

הם טענו שברשותם המכתב ללאודיקנים שמוזכר כקיים בברית החדשה אך נעלם.

 

הספרים יכולים לשמש מקור ללימוד תורתם, אלא שחוקרים כגון puech טוענים שהספרים הגיעו ממקורות מעורבים ויש בהם מרכיבים חדשים שלא מאפשרים להשתמש בהם כמקור ראשוני, הספר היחיד שאולי יכול להיות מדריך אותנטי ואמין לתורה הבוגומילית הוא "חקירת יוחנן" liber sancti johannis 

מדובר על דו שיח בין יוחנן המטביל וישוע הנוצרי בנושאים כגון בריאת העולם, נפילת השטן, עלייתו לשמיים של חנוך וסיפור עץ הצלב. לא ברור אם הספר הוא חיבור בוגומילי מקורי או אוסף של חיבורים ישנים ותרגום, אבל בכל מקרה הוא מקור חשוב ללימוד אמונתם (אליאדה 1976: 159).

 

המוטיב החוזר בספרים הוא העולם כמקום מאבק בין טוב ורע, השטן הוא השולט בעולם הנראה, קוסמולוגיה דואליסטית המופיעה במיקרוקוסמוס – האדם ובמקרוקוסמוס - היקום, המובילה למאבק פנימי.

הספרים מראים על קשר של הבוגומילים לפולקלור סלאבי. הם אמצו את התרבות הסלאבית השפיעו והושפעו על ידי האמונה העממית (אליאדה 1976: 159).

 

חקירת יוחנן liber ancti johannis

זהו הספר הבוגומילי המובהק, שנחשב על ידי החוקרים ליצירה בולגרית מקורית. הוא נקרא גם הספר הסודי. (Obolensky 1972: 226)

עיקר הספר הוא סיפור יצירת העולם על ידי השטן והמאבק בינו לבין אלוהים ששולח את בנו להציל את המין האנושי: השטן היה פעם מלאך מרומם בשמיים בעל שלטון וכוח שחטא בחטא הגאווה. הוא המריד שליש מהמלאכים בסגנון המשרת הלא צודק במשל לוקס. המורדים נזרקו מגן עדן, כוחותיהם בשמיים נלקחו מהם, והם נהיו חמים ולוהטים ולא עוד מוארים, הם נזרקו לארץ שם יצר השטן את העולם הנראה, ואת האדם בדמותו בגוף חימר, הוא יצר את גן עדן בו נטע את עץ הדעת והחביא עצמו בתוכו, הפך לנחש ופיתה את חווה. אדם וחווה קיימו יחסי מין בהשפעת שליחי השטן ונוצר האדם שגופו הוא משל השטן ונשמתו מלאך נופל, והוא אמור היה להנציח את שלטון השטן בעולם עד לסופו. כדי להבטיח את שלטונו השטן שלח את משרתיו מדי פעם ובהם משה וחנוך.
כדי להציל את המין האנושי משלטונו של השטן אלוהים שלח את ישו, בנו לעולם, בתחילה נשלח מלאך לקבל אותו וזה מרי, ישו נכנס דרך אוזנה ויצא לעולם, אל מול ה"סכנה" של ישו השטן שלח את יוחנן המטביל, מכאן שהטבילה במים מנוגדת לטבילה ברוח שלימד ישו, ויוחנן הוא נציג הברית הישנה – השטנית.  

בחלק האחרון של הספר מדובר על יום הדין וסוף העולם בצורה המזכירה אסכטולוגיה נוצרית, אלא שהתחייה תהיה רוחנית, הרוח של האדם תופרד מהגוף הפיזי והיקום יחרב באש, הצדיקים יזהרו כמו השמש בממלכת האב והזמן ההיסטורי יסתיים.

 

מאמרים על הבוגומילים כללי - לחצו לקישור

הבוגומילים 

הבוגומילים בבלקן

בוגומילים בבולגריה

בוגומילים בבוסניה

אמונת הבוגומילים

אורחות חיי הבוגומילים

ספרות הבוגומילים

הבוגומילים כיום

גנוסטיקה מאמרים כללים

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו