הצהרת נגישות

נגישות אתרים
תרבויות עולמי פועלת בכדי שאתר האינטרנט יהיה נגיש ושוויוני לכולם
לצורך כך הנגשנו את האתר לאוכלוסיות הבאות
- מוגבלי ראייה כולל עוורי צבעים, לקויות ראיה ועוד
- מוגבלים מוטורית בידיים , כאלו שקשה להם עם העכבר והמקלדת
- אנשים עם קשיים מסוגים שונים כגון: קריאה, למידה, הבנה, ועוד
• אנשים עם קשיים נוספים, מכל גווני הקשת: קשיי קריאה, קשיי הבנה, לקויי למידה ועוד.
באתר אנו משתמשים ברכיב עזר להנגשת אתרים על פי תקן ישראלי 5568 ברמת נגישות AA כמוגדר ב: W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0

דגשים בנגישות
ישנם מספר חלקים – סעיפים חשובים שמבטיחים הגדרת האתר כנגיש לקהל המוגבל. ואלו הם
•התאמה לקורא מסך   •ניווט מקלדת   •חסימת הבהובים   •מונוכרום   •ניגודיות כהה   •ניגודיות בהירה   •הגדלת גופן   •הקטנת גופן   •גופן קריא   •סמן גדול לבן   •סמן גדול שחור   •הגדלה   •הדגשת קישורים   •הדגשת כותרות   •תיאור לתמונות  

הסתייגות
יחד עם זאת נסייג ונאמר שמפני שהאתר שלנו כולל מערכות הזנת תוכן שונות שפועלות לפי שיטת WYSIWYG ייתכן שחלקים בדפי התוכן לא יצליחו להיות מונגשים בצורה כוללת, וייתכן שתצטרך התערבות בקוד האתר נוספת. במידה וגילתם מצב כזה, אנא צרו קשר בכדי שנוכל לטפל בכך באופן המהיר ביותר.
כמו כן במקרים מסויימים האתר שלנו מציג תוכן שבא מאתרים אחרים, שחלקם טרם הונגשו ואין לנו אפשרות לאחריות על צד ג', אך נשמח לקבל הערות ולהפנות את תשומת לב הגורמים הקשורים בכך.

פניות
כל שאלה, הבהרה, הצעה ופניה באופן כללי שקשור לאתר אנא שלחו לדואר אלקטרוני ל
support@nagishnow.com
סגור
לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

בונים חופשיים - טיולים לרחבי העולם

מידע על הבונים החופשיים.

מבוססת על לקסיקון הבנאות החופשית וניתנה על ידי אדם הקשור אליהם, השם שמור במערכת.
ניגש לנושא דרך כמה שאלות:
1. למה מערת צדקיהו היא מקום קדוש לבונים החופשיים?
2. מה היא מהות הבנייה החופשית?
3. מה היא אגדת הבנייה החופשית?
4. מה הם שבעה המדעים של הבונים החופשיים?
5. מה היא האדריכלות המקודשת של הבונים החופשיים?
6. מה הוא אור מסוני?
7. מה ההתייחסות לצבעים בבונים החופשיים?
8. האם יש קשר בין הבונים החופשיים לאיסיים?
9. האם יש קשר בין הבונים החופשיים לקבלה?
 
1. מערת צדקיהו היא מחצבה שבה יש אבן גיר ששימשה לבניין החומה של בית ראשון וכנראה גם לבניית מקדש שלמה. דרך מערה זו בורח צדקיהו המלך מפני הכשדים. המערה נקראת באנגלית מחצבות המלך שלמה. היא שימשה החל מהמאה ה19 כמקום מפגש של הבונים החופשיים, כמקום שעליו ניתן לבנות את הסימבוליקה המסונית בדרגות השונות, ומעל הכל כמקום שבו עורכים טקסים, במיוחד זה הקשור לדרגת האות של מסורת המחצבה.
 
2. מהות הבנייה החופשית
"תורת מוסר מיוחדת, מעולפת משלים ומתוארת סמלים, ועקרונותיה היסודיים הם: אהבת אחים, עזרה ואמת."
עקרונות הבניה החופשית:
א. אגודה חשאית, שעקרונותיה ופעולותיה גלויים לכל.
ב. אמונה באלוהים, שהוא הבונה העליון של היקום
ג. חופש מצפון, סובלנות וסובלנות ביחסים בין עמים ואנשים
ד. תיקון המידות בחיי יום יום והרמת המוסר
ה. שיפור אופי האדם על ידי הדרכה ודגמה טובה.
ו. מלוי חובות האזרח למדינה בהגינות.
ז. טיפוח יחסים חברתיים בין האנשים על פי ו"אהבת לרעך כמוך"
ח. פעולות צדקה והומניטריות לטובת הכלל והפרט
ט. פיתוח עבודה תרבותית בין אחים ושאינם אחים
י. קירוב יסודות הטבע והמדע ללבם של האחים
 
 
3. אגדת הבנייה החופשית
לפני המבול חי איש בשם למך ולו שתי נשים עדה וצילה, מאשתו הראשונה ילד את יבל שהיה אבי מדע הגיאומטריה, ואת יובל שהיה אבי מדע המוסיקה, אשתו השנייה הולידה את תובל קין שהיה אבי לוטש כל חורש זהב, כסף, נחושת, ברזל ופלדה, והבת נעמה שהייתה אם אומנות הטוויה. הילדים ידעו כי אלוהים ינקום את נקמת חטא האנושות באש או במים, לפיכך רשמו את המדעים שמצאו בשני עמודי אבן שאפשר יהיה למוצאם אחר המבול, האחד זה עמוד שיש בכדי שלא יישרף באש והשני זה עמוד נחושת קלל שלא יטבע במים.
לנוח היה בן בשם שם, ולו בן בשם כוכי, ולו בן בשם הרמארינס שנודע אחר כך בשם הרמס. הוא מצא אחד מעמודים אלו וגילה את המדע הכתוב שם, הוא לימד את האנשים ובהתחלה את אנשי מגדל בבל שהמלך שלהם היה נמרוד. כשהעיר נינוה עמדה להיבנות שלח אליה נמרוד שישים בנאים  וציווה אותם: להיות נאמנים אחד לשני ושיחיו ביחד באהבה נאמנה וישרתו באמונה את אדונם... זה היה האגודה המסונית הראשונה.
כאשר ירד אברהם למצרים הוא לימד את המצרים את שבעה המדעים, היה לו תלמיד בשם אבקלידס. אותו אדם לימד את ילדי הארץ את מדע הגיאומטריה, לעבוד באבן ותורת המוסר וילדים אלו יצרו אגודה שבנתה את המבנים המצריים המפוארים.
הבא בתור זה שלמה שאסף ארבעים אלף בונים, ויחד עם חירם היה נשיאם של הבונים וחילק אותם לדרגות, היו שלושה נשיאים גדולים ראשונים: שלמה, חירם, וחירם אבי.
בונה מצוין בשם מיימוס גרקוס השתתף בבניית מקדש שלמה, בא לצרפת, לימד את המדע המסוני לבני צרפת ובמיוחד לאדם מגזע המלוכה בשם שרל מרטל שנבחר אחר כך להיות מלך, כך נוצרו אגודות בנאים שלימים בנו את הקתדרלות הגדולות.
המלך אתלסן האנגלי הביא את הבונים לאנגליה במאה ה10 וקשר את גורל בית המלוכה האנגלי בגורל הבנאות, הוא בנה את יורק לפי מודל בנאות והפך אותה למכה של הבונים החופשיים.
 
4. שבעה המדעים
שלוש האומניות הראשונות מתייחסות לחכמת הלשון והם: דקדוק, נאום והגיון. ארבעה המדעים האחרונים הם המדעים המעשיים, והם: חשבון, גיאומטריה, מוזיקה ואסטרונומיה.
בעזרת האסטרונומיה אנחנו לומדים לקרוא את החכמה, הגבורה והתפארת של היוצר העליון בדפים הקדושים של השמיים.
 
5. אדריכלות מקודשת
יש חמישה סגנונות נאצלים שקשורים למידות עמודים וסגנונות קלאסיים שונים, האדריכלות היא אם המדעים וגולת הכותרת שלהם, חירם אבי הוא האדריכל הראשי והוא כמו אלוהים שהוא האדריכל של היקום:
כותב פילון האלכסנדרוני בספרו שאלות ותשובות על ספרי בראשית ושמות: כשם שהאדריכל בגשתו לבנות עיר, עורך קודם תוכניתה בלבו, כך יצר אלוהים תחילה את העולם שבמחשבה, ששימש לו דוגמה לבריאת העולם המוחשי, לאחר גמר ההכנות המוקדמות של האדריכלות , שנמשכו 3 ימים ועוד יום רביעי לתליית המאורות בשמיים, ניגש הבורא ביום החמישי לעבודת המהנדס והיא: בריאת בעלי החיים למיניהם, ואין לך דבר מתאים יותר מהמספר חמש לטבע בעלי החיים, הנבדלים מאלה שאין בהם רוח חיים אלא בחמשת החושים בלבד.
 
6. אור מסוני
ישנה שמש וישנו אור שהוא מעבר לשמש, מלפני השמש, אור רוחני מעשה אלוהי שהוא טוב. המטרה הראשונה של התלמיד היא להוליד ולהגיע אל אור הדעת שבלבו שינחה אותו בצעדיו בחיים. הבונים החופשיים הם בני אור. שלוש המאורות הגדולים של הבנייה החופשית הם: הספר הקדוש, הזווית והמחוגה. הספר ניתן כמורה ומדריך באמונתנו (זה יכול להיות הקוראן, התורה, הברית החדשה, או ספר קדוש אחר). הזווית למדידת מעשינו בזווית ישרה, והמחוגה לתחימת תחומין למאוויינו ולתאוותינו ביחסינו לכל האנשים....
שלושה המאורות הקטנים הם השמש, הירח ונשיא הלשכה. כשם שהשמש היא לממשלת היום והירח לממשלת הלילה, כן, חייב הנשיא למשול ולנהוג את לשכתו ממקום שבתו במזרח, מקור האור, המסמל את השמש בזריחתה, המגרשת צללי חושך, כמוה יפתח את הלשכה להאיר עיני האחים בעקרונות הבניה החופשית ואמונתה. המפקח הראשון, שמושבו במערב, יסמל את השמש בשקיעתה, המפקח השני היושב בדרום יסמל את השמש בהיותה בקו הצהרים. אך עיני כל האחים נשואות תמיד את המזרח, לקבל משם הארה עליונה.
באולם המסוני יש שני עמודים – בועז ויכין, ועליהם שמש וירח, והבונים צועדים עם תלבושות וכלים ביניהם כלפי המזרח.
 
 
7. צבעים וסמליותם המסונית
לבונים תלבושות עם עדיים וצבעים המיועדים ללמד לקח חינוכי מוסרי או להתייחס לאגדה המסונית. מספר הצבעים בעלי משמעות הוא שמונה ואלו הם:
כחול – כיפת השמיים ומסמל ידידות אוניברסלית, המילה תכלת מהשורש תכלית, כלומר שלמות, כחול הוא סמל הטוהר, מסדר הבירית האנגלי שהמלכה היא חלק ממנו צבעו כחול, מקורו של הכחול בצבעי הכוהנים בבית המקדש.
ארגמן - מורכב מכחול ואדום - צבעה של דרגת ארון הברית ויסמל אחדות אחוותית בין 2 חלקי הבנייה החופשית האדום והכחול, צבע שקשור לאצולה לדרגת אומן דגול.
אדום – מסמל התלהבות ומסירות, אש, הזדככות והתחדשות, צבעה של דרגת ארצות הברית, תקומת בית המקדש מחורבותיו והתחדשות החיים הלאומיים בירושלים. המילים של ישו i.n.r.i  מפורשות בבונות החופשית כך: בלהבת האש הטבע מתחדש.
ירוק – מסל את האלמוות, עץ השיטה, שהיא סמל מסוני להישארות הנפש, מסמל גם אמת. סיסמת הטמפלרים הייתה: גדולה האמת ואדירה על הכול.
שחור ולבן – לבן צבע הטוהר, קשור לבגדים של הכוהן הגדול במקדש, שחור סמל הצער והאבל ומסמל מוות, מוות שיכול לאפשר אחר כך חיים חדשים.
צהוב – מסמל את קרני השמש, הוא האציל שבצבעים כשם שהזהב הוא האציל שבמתכות. מסמל את אור החכמה האלוהית, שמש השולחת קרני הבוקר שלה להאיר עולם מתעורר לתחייה.
סגול – עשוי מאדום וכחול ויסמל לכן את התחייה לחיי נצח, הוא מסמל גם אבל מכיוון שאבל יש בו גם יסוד האמונה בתחייה ובהישארות הנפש.
 
8. איסיים
אם המסונים היו מאורגנים בימי המלך שלמה והופיעו שוב באירופה בימי הביניים, נשאלת השאלה היכן הם היו במשך 2000 שנה שבין הזמנים, לפי ספרים היסטוריים של הבונים החופשיים כמו "תולדות הבנייה החופשית" הבנאות מופיעה, דרך החשמונאים, ואחר כך דרך האיסיים, שמסודרים בצורת דרגות ומסדר המזכיר את הבנאות החופשית.
 
9. קבלה
כשהוקמו הלשכות הראשונות של הבנאות החופשית, בצרפת, אנגליה ובמיוחד בגרמניה, נכנסו לטקסים אלמנטים הקשורים לקבלה וליהדות, באותה תקופה פרחה באירופה קבלה נוצרית, וחלק מהאגודות אף העסיקו יהודים מומחים לקבלה בכדי שיבארו להם דברים שעניינו אותם, וכך יש לנו ערבוב של מושגים קבליים בתיאורי המקדש ובניית המקדש ובדרגות ובטקס המסוני.
 
 
 

בונים חופשיים בתקופה הרומית.

מימי קדם היו קיימות ברומא אגודות מקצועית של בונים שהוכרו וניתן להם מעמד וקיום בתורת קוליגיות אומנים על ידי המלך הרומי נומה פמפיליוס, השני אחרי המלך האגדי רומולוס, כבר ב700 לפני הספירה.
לאחר נפילת רומא המשיכו הבונים שחיו בקומו שבצפון איטליה, והיה שם בית ספר שנקרא הבונים הקומאציניים. האזור היה בירת לומברדיה והם היו מאורגנים בלשכות וחיו חיי מסדר. בשנת 634 הוכתרו על ידי רותריס, מלך לומברדיה העצמאית בשם "מגיסטרים קומאציניים" הם הועסקו שנים רבות על ידי הלומברדים בהקמת בנייני פאר בארצם, משם נפוצו ונדדו על פני ארצות אירופה, בהביאם לשם את סודות האומנות והמסדר. הם נודעו גם בשם "הבונים הנודדים". בעקבותיהם ובעזרתם צצו לשכות בונים חופשים אופרטיבי בכל מקום, ומהמאה ה12-13 כבר פעלו במלוא אונם וארגונם.
"כתלמיד בונה חפשי למדנו להכיר את אלוהי השמים והארץ כבוראנו, כחבר בונה נשאנו עינינו אליו כמדריך בדרך חיינו, כרב בונה למדנו את העיקרון האלוהי, הנוטע בלבנו את התקווה לחיי נצח. ואילו בדרגת האות אנו מכירים לדעת כי ביום שנעמוד למשפט לפניו, יהיה לנו האל העליון בכבודו ובעצמו לשופט צדק, אשר לא למראה עיניים ישפוט, אלא יראה ללבב וימדוד את מחשבותינו ופעולותינו על פי יושר המד זווית, וכל מעשינו הטובים ייחשבו לנו לצדקה."
 
גיר פחם וחמר.
תלמידי בנייה חופשית חייבים לשרת את אדוניהם מתוך: חופש, שקידה ונאמנות. שמרומזים על ידי: גיר פחם וחמר.. אין לך דבר חפשי יותר מגיר, אין שקדן יותר מפחם, שבהידלקו כראוי יכניע תחתיו את המתכת הנוקשה ביותר, אין נאמן יותר מחמר. שמייצג את האדמה, שאף על פי שהיא תמיד נטרדת, איננה מונעת מהאדם את רוב טובה.
 
כלי העבודה.
בבנייה החופשית האופרטיבית עבד השוליה בליטוש אבן הגוויל בעזרת האמה, המקבת והאזמל, כדי לעצב את צורתה הנכונה כאבן גזית. החבר בונה שם את האבנים המהוקצעות במקומן הנכון בבניין בעזרת המד זווית, הפלס והאנך. ואילו הרב בונה, לאחר שבדק את דיוק הביצוע ומצא את האבנים ראויות לתעודתן, פיזר מלט ביניהן בעזרת כף הסיידים, כדי לחברן ולחזקן אחת לשניה.
עקב זאת הוכרה כף הסיידים בסימבוליקה המסונית של ארצות הברית ואירופה ככלי עבודה מיוחד של דרגת רב בונה, שמשמעותה המוסרית היא הפצת מלט האחווה והריעות בין האחים ובתורת שכזאת הייתה כף הסיידים לאמבלם חשוב ביותר, המקשט לשחות ואחים בארצות הנ"ל.
הפלס, המשמש למדידת שטחים אופקיים על פני הקרקע והמסמל על כן את מידת השוויון, יציין את הרעיון הדמוקרטי, המניע אותנו להצטרף אל האחרים וליהנות יחדיו מברכת השוויון והצדק. ואילו האנך הפונה אל על יסמל את רעיון האצילות לציין את שאיפתנו לעלות ולפתח את דעתנו ורוחנו. ובהתחבר האנך הניצב אל הפלס המאוזן תיווצר המד זווית, שהיא המזיגה ההרמונית של שני הגורמים, שאלמלא זאת היו מנוגדים וסותרים זה את זה. הלקח המוסרי הנובע מכך הוא: כשם שהאנך והפלס חברו יחדיו כדי ליצור את המד זווית, כן חייבים האנשים בעלי אופי שונה והשקפות מנוגדות להיעשות אגודה אחת, כדי ליצור שיווי משקל פורה ומבורך.
על דרך זאת תוסבר גם משמעותם המיוחדת של המד זווית והמחוגה המייצגות ארץ ושמים, היינו חומר ורוח, שבמידת שילובם ומיזוגם זה בזה יגדל אושרנו והתקדמותנו בתורת הבניה החופשית.
ללשכה 3 תומכים ראשיים, המכונים: חכמה, גבורה, תפארת, עמוד החכמה נקבע בחלקה המזרחי של הלשכה ומסומל על ידי הנשיא שחזקה עליו שאיש חכם לב הוא לתכנן עבודת הלשכה ולפקח עליה. עמוד הגבורה קבוע בחלק המערבי של הלשכה ומסומל על ידי המפקח הראשון שתפקידו לחזק ידי הנשיא המכהן ולסעדו בהנהגת הלשכה, וחובתו לדאוג לכך, שהאחים יבואו על שכרם לפני שילוחם מהעבודה. עמוד התפארת קבוע בחלק הדרומי של הלשכה ומסומל על ידי המפקח השני, שממקומו בדרום יראה את השמש במרומי קו הצהרים, שהוא תהילת היום ותפארתו.
כאשר נעקר האובליסק שנקרא "מחט קליאופטרה מהליופוליס בשנת 1878, והועבר לארצות הברית, נמצאו ביסודותיו כל כלי העבודה של הבונים: אבן הגוויל ואבן הזווית עשויות אבן גיר לבנה, חצובה באבן אסואן, כף סיידים מברזיל, אנך עופרת, קשת של מחוגה ועוד, וכן מלה היירוגליפית שמשמעותה "היכל".
 
מיתרה, שהיה נודע בספרי הוודה של הודו ובתעודות העתיקות של פרס כמלאך האלוהים או האור השמימי, היה אל המלחמה והניצחון שהקביל בחשיבותו לאוזיריס המצרי. הוא היה שומרם המיוחד של מלכים גדולים ומגנם של אנשי צבא, שאליו נשאו כפיהם בתפילה לפני כל קרב ושבפניו התחייבו בשבועת אמונים חמורה, המיתראיזם כמיסטריה דתית התפשט בד בבד עם מסע הכיבושים הגדולים של צבאות הפרסים, וככל שמכונת המלחמה שטפה עברה במסע ניצחון בארצות סוריה, בבל, אסיה הקטנה וכו, באותה מידה יצא שמו של המיתראיזם לתהילה והשפעתו גברה בקב העמים, אפילו לאחר מפלתו של דריווש מידי אלכסנדר הוסיפו מסתרי מיתרה ליהנות מהכרה כללית כמשקל נגדי להלניזם. הם נפוצו בצבא הרומי ולימים דרכו לכל אירופה, יש בהם אלמנטים של בנאות חופשית מאחר שהחיילים היו גם פלוגות של בנאים ומהנדסים.
"תחנת מערב מסומלת על ידי הירח, המפקח הראשון היושב שם מסמל את השמש בשקיעתה. מצב מיסטי זה נקרא "כשמש בזרועותיו של הירח" והוא מוצא את ביטויי בקבלה העברית במילים "בגין דההוא זמנא שרייא שמשא בסיהרא"ץ" זוהר תצוה, דף קעט, עב

המספר 7 מקודש מימי קדם. מבחינה אריתמטית הוא נחשב למספר בתולה וחשוך אם, שאין הוא יכול ליצור שום מספר בתוך עשרת הראשונים על ידי הכפלתו במפר אחר או להתקבל כמכפלה של שני מספרים אחרים. המספר 7 נחשב כיחיד במינו גם מבחינה גיאומטרית, שכן היוונים הקדמונים היו מסוגלים ליצור על רב צלעות שהוא בעזרת המחוגה, אך נכשלו במאמצים ליצור את המשובע בעל 7 צלעות.
במיתולוגיה הצפונית יש 7 אלוהויות שמהן נובעים שמותיהם של ימות השבוע: סון, מון, טואיס, וודין, תור, פרייאה, סיאטור.
ישנם 7 מדעים: דקדוק, תורת ההיגיון, תורת הנאום, חשבון, הנדסה, תכונה, נגינה.
ישנם 7 מידות טובות: מתינות, אומץ רוח, זהירות, צדק, אמונה, תקווה וצדקה.
 
המספר 3: התורה המשולשת – תורה, נביאים, כתובים, ניתנה בחודש השלישי – ניסן סיוון, אייר, על ידי האדם השלישי – אהרן, מרים, משה, בן השבט השלישי- ראובן, שמעון לוי. לעם המשולש – כוהנים לווים, ישראל.
בחזון יחזקאל רואה הנביא את מלאכי השרת בעלי 3 זוגות כנפיים המריעים לכבוד יוצרם – קדוש, קדוש, קדוש.
המספר 5 נוצר מאיחודם של המספר הזוגי הראשון והמספר הלא זוגי הראשון. הוא מסמל עירוב תנאים של סדר ואי סדר, אושר ומזל ביש, חיים ומות. חיוב ושלילה.
 
שמות הספירות – השמות הקדושים – שמות המלאכים.
כתר – אהיה – חיות –
חכמה – יה – אופנים
בינה – יהוה – אראלים
 חסד – אל שדי – חשמלים
גבורה – אלוה – שרפים
תפארת -  אלהים  - שנאנים
נצח  - יהוה צבאות - תרשישים
הוד  - אלהים צבאות - בני אלהים
יסוד - אל חי - אשים
מלכות - אדני – כרובים
ספר הקודש נפתח בלשכת חברים ב. ח.  בפרק ז של הנביא עמוס, בו נאמר, עמוס ז 7-9 : "כה הראני והנה ד' נצב על – חומת אנך ובידו אנך"
 
מאמרים בנושאים רוחניים - לחצו לקישור
 
 
רשימת
תפוצה
לקבלת מידע נוסף אודות טיולים חדשים ישירות
לתיבת האימייל שלכם, הרשמו למועדון הלקוחות שלנו